PDPSBiH

Pred zastupnicima danas Zvizdićev lex specialis o Vrhovnom sudu, ali i SNSD-ov zakon o ukidanju Suda i Tužilaštva BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas (12 sati) trebalo da razmatra Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predloženim zakonom se uređuje organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem Vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Hitna procedura

Između ostalog, definirano je da su odluke Vrhovnog suda konačne i obavezujuće.

Zvizdić je ranije naveo da je uputio u hitnu proceduru lex specialis zakon o Vrhovnom sudu BiH.

"Tako bi bio ispunjen jedan od 14 prioriteta Evropske unije kojim se traži uspostava pravosudnog tijela koje će osigurati dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini", napisao je Zvizdić tada na platformi X.

"Time se postiže veći stepen pravne sigurnosti i vladavine prava", naveo je Zvizdić.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, koje je predložio poslanik Milorad Kojić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Revizorski izvještaj

Predloženim zakonima je definirano da danom stupanja na snagu tih zakona prestaju da važe Zakon o Tužilaštvu i Zakon o sudu BiH.

Poslanici bi, između ostalog, trebalo da razmatraju Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, kao i Izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu.