Ekonomija

Predloženo otvaranje stečaja u najstarijoj bh. građevinskoj kompaniji

Općinski  sud  u Sarajevu donio je u decembru 2022. rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečaja a nad privrednim subjektom GP “ŽGP” d.d. Sarajevo, ul. Blažuj br.44, Ilidža, izvještava BiznisInfo.ba.

Otvaranje stečaja

Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Besim Hamidović iz Sarajeva.   

Naime, u septembru je ovome sudu podnijet prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. U prijedlogu je navedeno da su predlagači bili uposlenici u GP “ŽGP” d.d. Sarajevo.

Nekima je prestao radni odnos zbog penzionisanja, a doprinosi nisu izmireni, da je nekima prestao radni odnos “samovoljom uprave” GP “ŽGP” d.d. Sarajevo, dok je većini radni odnos prestao na način da su dobili otkaz u GP “ŽGP” d.d. Sarajevo i “bez pitanja i bez ikakvog osnova”, pod prijetnjom otkaza su prebačeni u preduzeća PONT d.o.o. Sarajevo, BOSSIL d.o.o. Vitez, L.KW -SERVIS d.o.o. Vitez i dr, stoji u prijedlogu.

U prijedlogu se dalje navodi da je nesporno da u GP “ŽGP” d.d. Sarajevo sa sjedištem u Blažuju radi manji broj uposlenika, uglavnom administracija, te da je kontakt sa upravom društva i administracijom nemoguć, a da su predlagatelji podvrgnti svakom vidu šikane, pritiska i dr.

Predlagatelji su, imajući u vidu čl. 6. Zakona o stečaju posebno naglasili da je račun stečajnog dužnika blokiran 60 dana neprekidno, te da je evidentno i nesporno da je više od jedne godine žiro-račun blokiran tj. da je GP “ŽGP” d.d. platežno nesposoban.

Direktna šteta društva

Također je istaknuto da GP “ŽGP” d.d. Sarajevo ne izmiruje, niti je izmirio poreze i obaveze unazad 5 (pet) i više godina, tako da oni koji su dobili otkaz ne mogu u penziju, a da Uprava GP “ŽGP” d.d. zajedno sa vlasnicima i direktorima preduzeća “izvlači” iz GP “ŽGP”-a osnovna sredstva, sve mašine, prevozna sredstva i dr., te da zatim, ono što je bilo u vlasništvu GP “ŽGP-a” d.d. od nekretnina, prodaje i da predlagatelji smatraju da su to štetni ugovori i da se tako nanosi direktna šteta društvu i uposlenicima.

Smatraju da se iz iznesenog vidi da postoje nesporno osnovani razlozi za otvaranje stečajnog postupka, posebno što je privredno društvo nelikvidno, odnosno nije u stanju izvršiti dospjele obaveze u smislu člana 6. Zakona o stečaju, te su predložili da sud donese odluku o otvaranju stečajnog postupka imajući u vidu član 15. Zakona o stečaju (Načelo hitnosti).

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti izvještaj u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem će izvjestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

Kako je BiznisInfo.ba ranije pisao, ŽGP je najstarija građevinska kompanija u BiH. Nakon rata je privatizovana.