Vijesti

Predsjednik VSTV Halil Lagumdžija najavio optužnice za korupciju visokog nivoa: Konkretne pomake ćete uskoro moći vidjeti

halil lagumdžija

U cilju unapređenja rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovinu u odgovoru na najteže oblike kriminala, implementiran je dvoipogodišnji projekat "EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije".

Kao završnica projekata danas je u Sarajevu organiziran skup kojem su prisustvovali brojni učesnici kojima je su predstavljani rezultati aktivnosti realiziranih s članovima pravosudne zajednice i agencija za provedbu zakona u BiH.

Skupu su prisustvovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH, tužioci, sudije, predstavnici organa vlasti i krajnji korisnici ovog projekta koji su istakli značaj kolegijalnog pristupa ovoj problematici.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija pojasnio je da je fokus projekta bio na jačanju kapaciteta bh. pravosuđa u procesuiranju predmeta organiziranog kriminalna i korupcije visokog nivoa, a ključna stvar je bila da se poboljša saradnja Tužilaštva BiH i agencija za provođenje zakona.

On kaže da su napravljeni veliki napori u tom smjeru, ali da će se konkretni pomaci moći vidjeti u narednom periodu kroz podizanje većeg broja optužnica i više osuđujućih presuda u ovom segmentu.

Voditelj Odjela za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji Evropske unije u BiH, koja je finansirala projekt, Nicolas Bizel kazao je da je podrška EU u području vladavine prava usmjerena na povećanje povjerenja građana u sektor pravde i unutarnjih poslova BiH i pružanje ciljane pomoći institucijama BiH u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Dva miliona eura vrijedan projekat dio je Strategije EU za zapadni Balkan iz 2018. godine te su u okviru njega urađene brojne aktivnosti iako je većina projakta implementirana tokom pandemije koronavirusa.

"Ponudio je direktnu pomoć u izgradnji povjerenja i utvrđivanju postojanog praćenja i evidentiranja istraga koje će u konačnici rezultirati većim brojem osuđujućih presuda u oblasti organiziranog kriminala", podvukao je Bizel, dodajući da ipak još mnogo toga treba biti urađeno.

Ambasadorica Francuske u BiH Christine Toudic pojasnila je da Francuska namjerava pratiti BiH na njenom putu ka EU, a vladavina prava u središtu je 14 prioriteta koje je pred BiH stavila Evropska komisija u cilju dobijanja statusa kandidata.

Napomenula je da su kao rezultat projekta napisana dva vodiča o pravima žrtava i sastavljanju optužnica. Iako je ovaj projekat bio nužan, on nije dovoljan za adekvatnu borbu protiv ovih oblika kriminala, no pruža osnovu za, kako je istakla, daljnje unapređenje rada na tim predmetima.

Projekt se bavio i pitanjem mentorstva za mlade tužioce koji tek preuzimaju dužnost, a dokumenti koji su proizašli iz projekta bit će od velike koristi za sve nosioce pravosudnih funkcija. Jedan od njih odnosi se na saradnju u međunarodnim krivičnim postupcima i ekstradiciji, dok se drugi odnosi na finansijske istrage.