Vijesti

Predstavnički dom BiH: Traže se izmjene Zakona o sigurnosti saobraćaja. Sankcionisati bahate vozače

Povodom informacije sa tematske sjednice Komisije za saobraćaj i komunikacije, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio sljedeće zaključke:

• Predstavnički dom PSBiH traži od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku dostavi vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini, kojim će se propisati da se višestrukim povratnicima u činjenju prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja može izreći zaštitna mjera privremenog ili trajnog oduzimanja motornog vozila, kao i utvrditi definisanje i adekvatno sankcionisanje naročito bahate vožnje.

• Predstavnički dom PSBiH konstatuje da Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nije realizovalo zaključak Predstavničkog doma PSBiH usvojen na 38. sjednici, održanoj 30. 11. 2016., kojim se zadužuje Ministarstvo da u roku od šest mjeseci izradi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na definisanje i adekvatno sankcionisanje naročito bahate vožnje, te je potrebno da Ministarstvo u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu informaciju o preduzetim mjerama na realizaciji navedenog zaključka.

• Predstavnički dom PSBiH traži od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da postupa u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije („Službeni glasnik BiH“, broj 43/18), te da poštuje član 9. stav (1) istog Pravilnika.

• Predstavnički dom PSBiH predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena Zakona o prekršajima kojima bi se omogućila efikasna primjena krivičnih odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini, kojim će propisati lišavanje slobode lica koja su višestruki povratnici u činjenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, bez obzira na to što mogu dokazati da nisu u mogućnosti platiti novčanu kaznu.

• Predstavnički dom PSBiH predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena Zakona o prekršajima kojima bi se omogućila efikasna naplata novčanih kazni izrečenih zbog saobraćajnih prekršaja, na način da Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine provodi prinudnu naplatu za bilo koji iznos iz Evidencije o izrečenim prekršajima i prekršajnim sankcijama, na isti način na koji je ovlaštena za naplatu poreskih obaveza.

Usvojene zaključke potrebno je dostaviti na znanje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

• Predstavnički dom PSBiH predlaže Vladi Republike Srpske da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske kojima bi se omogućila efikasna primjena krivičnih odredbi Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini na način da se licima koja su višestruki povratnici u činjenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja novčane kazne koje nisu naplaćene prinudnim putem zamijene kaznom zatvora u znatno kraćem roku od tri godine, kako je trenutno utvrđeno.

Usvojeni zaključak potrebno je dostaviti na znanje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

• Predstavnički dom PSBiH traži od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine da prilikom izrade novog Zakona o osnovama bezbjednosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini razmotri sve prijedloge koje mu dostave ministarstva unutrašnjih poslova.