okončana sjednica

Predstavnički dom imenovao Vukoju, FERK, Jelku Miličević i Dragana Miokovića

Opozicija smatra da je jedan kandidat kao prijedlog za izbor sudije "nametanje, a ne izbor", a optužuju ga da je blizak HDZ-u

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas tokom dana nije usvojio prijedlog potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende da se sa dnevnog reda današnje sjednice pod tačkom Izbori i imenovanja skine izglasavanje o imenovanju sudije Ustavnog suda BiH.

Tako se pod tačkom 16 današnjeg dnevnog reda Predstavničkog doma našla tačka pod nazivom utvrđivanje prijedloga odluke za izbor sudije Ustavnog suda BiH kojeg bira federalni parlament.

Prijedlog da za sudiju bude imenovan Marin Vukoja utvrdila je i na potvrđivanje Predstavničkom domu uputila Komisija za izbor i imenovanje tog doma.

Vukoja je bio prvi s rang liste spomenute komisije, a na posljednjoj sjednici Komisije taj prijedlog su izglasali Mladen Bošković (HDZ), Aner Žuljević (SDP), Goran Opsenica (HDZ BIH-HNS), Senad Subašić (SDP), Dajana Frljić (HDZ BIH-HNS), Irfan Durić (NES), Elzina Pirić (PDA), Dragan Mioković (Naša stranka), Rasim, Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU), i Petar Galić (HNP).

Jedino je Eldar Čomor (SDA) glasao protiv toga da Vukoja bude imenovan za sudiju Ustavnog suda BiH.

Poslanici opozicije, koji su prisustvovali toj sjednici Komisije, tvrdili su da su građani već 14 mjeseci svjedoci da je „riječ o političkom izboru, te da struka nije ta koja je Marina Vukoju birala i bodovala“, optužujući Vukoju da je blizak HDZ-u.

Također, opozicija je poručila kako će pokušati utjecati na poslanike iz drugih stranaka da ne glasaju za Vukoju kao jedinog kandidata.

Smatraju da je jedan kandidat kao prijedlog za izbor sudije "nametanje, a ne izbor".

Upravo je u Predstavničkom domu počela rasprava povodom ovog prijedloga:

TOK RASPRAVE

01:40 - Zastupnici su imenovali i nove članove FERK-a, kao i Jelku Miličević za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH. Pored toga smijenjena je Mirjana Marinković Lepić te je za predsjedavajućeg imenovan Dragan Mioković.

01:28 - Okončano je pojedinačno izjašnjavanje zastupnika. Rezultat - "za" imenovanje Vukoje 51 glas, "protiv" 39.

01:21 - Usvojena je Odluka o imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH. "Za" je glasao 51 zastupnik, "protiv" je bilo 40. Niko nije bio suzdržan.

Mešalić je tražio pojedinačno izjašnjavanje i sada se zastupnici pojedinačno izjašnjavaju o ovoj odluci.

01:21 - Usvojen je Prijedlog Zaključka Odbora za rad i socijalnu zaštitu vezano za pristupanje izradi Zakona o personalnoj asistenciji Federacije BiH.

01:20 - Usvojeni su Zaključci Zajedničke Tematske sjednice radnih tijela oba doma Parlamenta Federacije BIH "Institucionalni odgovor na nasilje u porodici i nasilje nad ženama".

01:19 - Usvojen je Zaključak o propisivanju obaveza razmatranja izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Federacije BiH. Predlagač Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku.

01:18 - Usvoien je Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta "Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 i fotonaponske elektrane Gračanica 2".

01:16 - Usvojena je Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 2“ od privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude sa prijedlogom zaključka.

01:15 - Nije usvojena Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 1“ od privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude sa prijedlogom zaključka.

01:06 - Usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc dionica: Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) poddionica: Vranduk – Ponirak.

01:05 - Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina.

01:04 - Usvojen je Prijedlog Odluke o odobravanju nabavke prostorija za smještaj Fonda za profesionalnu rehabiliataciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu.

01:03 - Usvojen Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Jajce za period od deset godina.

01:00 - Usvojen je Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana Štrbački Buk za period od deset godina.

00:59 - Usvojena je Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina.

00:58 - Usvojen je Nacrt Zakona o likvidacionom postupku.

00:57 - Usvojen je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju nasljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama. Predlagač Slaven Raguž.

00:56 - Usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

00:47 - Usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

00:45 - Utvrđeno je, prije glasanja, da sjednici prisustvuje 91 zastupnik i da postoji kvorum.

00:35 - "Ovim su se stekli uvjeti da pređemo na glasanje", rekao je predsjedavajući Bošković.

Ipak, dopustio je obraćanje Mešalić koji kaže "da će zastupnici DF-a vjerovatno biti protiv imenovanja Miokovića uz nadu da će Ustavni sud FBiH sve odluke ponišititi i vratiti na početak".

"Smatram da Miković nije kompetentan da vodi ovaj Dom", rekao je Mešalić.

00:32 - Iduće je na redu razrješenje Mirjane Marinković-Lepić (Naša stranka) kao predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te imenovanje na ovu poziciju Dragana Miokovića (NS) iz reda srpskog naroda.

00:28 - Biščević-Tokić pita zašto zastupnici nisu dobili potvrdu da Miličević nije član nijedne stranke.

Poručuje da građani treba da znaju da usvajanjem ovakvog FERK-a stiže novo poskupljenje struje, te da je Miličević do jučer bila HDZ-ova ministrica i zastupnica.

00:22 - Prešlo se na prijedlog o imenovanju Jelke Miličević za zamjenika Agencije za bankarstvo FBiH.

00:08 - Povela se rasprava o imenovanju kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK).

Zastupnica SDA Biščević-Tokić je iznijela niz primjedbi, tvrdeći da ni komisija za izbor nije formirana prema propisima.

00:02 - Sa 52 glasa "za" odlučeno je da se sjednica nastavlja.

00:00 - Bošković objašnjava zastupnike da je ponoć i predlaže da se nastavi s radom.

23:58 - Završena je i tačka 16e.

23:47 - Prešlo se na tačku dnevnog reda 16c, a potom i 16d (radne grupe u vezi komisije za izbor i imenovanja).

23:35 - Prvi se za riječ javio Mario Karamatić s dužim izlaganjem, koje je zaključio molbom da se "pokuša stanje u Federaciji BiH za mrvicu popraviti".

Mešalić mu je replicirao nakon što je Karamatić upotrijebio termin "Hrvati sa halal cerfitikatrom".

23:25 - Nastavljeno je zasjedanje.

23:02 - Data je pauza do 23:18.

22:57 - Zaključena je rasprava i stvorena je mogućnost da se pređe na tačku 16b (imenovanje komisije o izboru generalnog revizora i zamjenika revizora), kaže predsjedavajući Bošković.

22:55 - "Ako je sve neustavno, što ste nervozni. Sačekajte juni, sjednicu, da Ustavni sud poništi", poručio je opoziciji Damir Nikšić.

22:45 - Melika Mahmutbegović (SDA) rekla je da je Trojka pristala na želju HDZ-a da se pred zastupnicima nađe samo jedno ime, te zatražila da se stvari vrate u okvire ustava.

22:30 - Mekiću je replicirao Adnan Efendić (SDA).

Mekić je pitao zašto SDA i DF u prošlom mandatu nisu imenovali sudiju Ustavnog suda BiH, a zastupnik SDA mu je odgovorio da im je uskraćena ta mogućnost.

22:00 - Zastupnik Amel Mekić (NiP) je uzvratio opoziciji:

"Moram napraviti retrospektivu. Ko je Matu Tadića izabrao? Od 2021. je predsjednik Ustavnog suda BiH. Prije toga je bio Ministar pravde FBiH. Ko ga je izabrao, koja stranka.

Sada je Mato Tadić u 71. godini nagrađen kada je imenovan za savjetnika. Je li on blizak HDZ-u ili nije?".

21:45 - Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka) rekao je da je Vukoja blizak HDZ-u, ali i da formalno nije član te stranke.

Spomenuo je potom aktuelnog sudiju Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana u kontekstu političke bliskosti.

"Onda smo trebali gledati pozadinu i onih koje smo ranije poslali u Ustavni sud, nas su trebale dočekati ostavke dvoje sudaca pa da biramo paket onih koji nemaju poltičku pozadinu ili imaju minimalnu", rekao je Raguž.

21:40 - Javio se za riječ i Dragan Mioković (Naša stranka).

"Nikad nigdje uključujući i čuvenu emisiju na TVSA, Dragan Mioković nije izjavio da je za listu. Izjavio sam ono što sam najmanje 20 puta rekao u javnom prostoru.

Našoj stranci nije najbitnije jedan ili lista sa komisije za izbor i imenovanja.

Naša stranka će, kad dođe na Dom, glasati za prvorangiranog", rekao je Mioković.

21:20 - Bošković je dodao da se za raspravu prijavilo još deset zastupnika.

"Pokušajmo doći do cilja da svi budemo zadovoljni", rekao je Bošković.

21:05 - "Sve lažete, brutalno", uzvratio je Mešalić, prozivajući Žuljevića.

21:00 - Jasmina Biščević-Tokić (SDA) tražit će da joj se dostavi poslovnik radne grupe, i da će još mnogo toga staviti pred Ustavni sud, a u vezi prijedloga o imenovanju Vukoje.

Žuljević joj je poručio da jedva čeka sve odluke, koje će provjeriti i opozicija i Ustavni sud, te naglasio da se sbaka današnja odluke još uvijek može provjeriti i propitivati. I dodao je da opozicija u svojim istupima daje polovična objašnjenja.

20:50 - Aner Žuljević (SDP) je odgovorio da su ljudi iz SDA, HDZ-a i DF-a počeli ovaj proces u kojem su delegirali i Vukoju.

"Oni su osmislili javni poziv, definirali uslove, otvorili prijave... Rekli su da je on pravnik visokih moralnih vrijednosti i proslijedili kandidate na intervju.

Nametnuli ste šizofrenu situaciju u javnosti u posljednjih 14 mjeseci za stanje koje ste u prethodnih 20 godina sa HDZ-om vi instalirali", optužio je on DF i SDA.

20:45 - Mešalić je rekao da će "Klub DF-a zatražiti pauzu da bi članovi SDP-a prošetali do zgrade Predsjedništva ne bi li ih čovjek koji je dobio 300.000 glasova (Bećirović) prosvijetlio".

"Najhrabriji je bio pobočni satnik gospodina Boškovića koji je ustao, dobio što je htio i sjeo", rekao je Mešalić, upitavši se "kakva je ovo metamorfoza ljudi iz SDP-a".

"Što se bojite HDZ-a toliko, molim vas da krene diskusija, I Vas molim, kolega Boškoviću, da im odobrite".

20:35 - Mirsad Zaimović (SDA) odnose HDZ-a sa Trojkom opisao je kao "red nedosljednosti, neprincipijelnosti, podaništva i međusobnog nepovjerenja" te da bi to nepovjerenje HDZ-a moglo uslijediti kod imenovanja Vukoje.

Pitao je i da li je Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a, toliko beznačajna ličnost da ga niko ne posluša u stavu da se ne glasa za Vukoju ili je njegova izjava i sve što se tiče ponašanja ove većina, dio dogovorene igre i s članom Predsjedništva BiH?

20:25 - Zastupnik SDA Salko Zildžić tvrdi da su prekršeni propisi u ovom prijedlogu imenovanja te da su zastupnici onemogućeni da odaberu jednog od više kandidata.

20:15 - Alma Kratina (DF) kaže da je potrebno "100 puta do konačnog epiloga ponavljati da ta odluka nije nikako u redu i da se kosi sa zdravim razumom", apeliravši na kolege iz SDP-a da za tu odluku ne glasaju.

19:55 - "Čast" Tojke, svojim su reakcijama branili zastupnici Damir Nikšić, Belmin Zukan i Dragan Mioković, kojima je žestoko ponovo oponirao Mešalić.

"Govorite nama da zgrada bira sudiju, a ne zastupnici", rekao je Mešalić.

19.45 - Fahrudin Skopljak (SDA je rekao da je "Trojka rekla da je prioritet javni RTV sistem i Federalna televizija, a mi o tome ne raspravljamo".

"Pokazujete podanički karakter. Nećete se iz ovog lako izvući, izvršavate zadatak HDZ-a", rekao je Skopljak.

19:30 - Admir Čavalić (Stranka za BiH) također je naglasio da je ovo političko pitanje, ali i deološko jer se bira čovjek koji će "narednih 19 godina odlučivati o bitnim pitanjima za građane".

Naglasio je i da se čeka odluke Venecijanske komisije te, kako kaže, apelovan na savjest zastupnika većine, dodaviši da su "žabe teške, a krokodili još teže", a pokrenuta je i procedura pred Ustavnim sudom.

19:20 - Prvi je raspravu počeo Mahir Mešalić (DF) poručivši da je "50 posto izvještaja koji je pročitao Mladen Bošković falsifikat" i da je to prvi put da je pred zastupnike stigao samo jedan kandidat.

Apelirao je na predstavnike Naše stranke, SDP-a i NiP-a, odnosno Trojke, da ne glasaju za izbor Vukoje.

"Nikad niste verifikovali komisiju kroz Parlament, sve kako bi kandidat HDZ-a ušao u Ustavni sud BiH", rekao je Mrlašić.

Tvrdi da je Vukoja bio na kandidatskoj listi HDZ-a sa Draganom Čovićem i Borjanom Krišto.

"Imenovati u Ustavni sud čovjeka koji je potpuno stranački ovisan, rukama SDP-a, NiP-a, Naše stranke i njihovih satelita, koji su se zaklinjali da to neće da rade, kritikujući SDA s pravom za ranije postupke, znači da ćete morati progutati, što bi rekli, žabe", rekao je Mešalić.