Vijesti

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio zakon o roditeljima njegovateljima. Dobit će plaću i osiguranja

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

"Djeca sa invaliditetom u razvoju su jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, a njihove porodice su u velikoj mjeri izložene brojnim potrebama i podložne raznim rizicima zavisno od uređenosti sistema socijalne zaštite, kao i rada udruženja koje se bave ovom problematikom. Također, njihovi roditelji u većini slučajeva zbog cjelodnevne brige, njege i odgoja te djece nisu u mogućnosti ostvariti osnovno pravo na rad. U tom smislu bilo je potrebno sistemski urediti ovo pitanje, kao i status roditelja njegovatelja", izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine života neovisno od godine starosti tog djeteta.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plate u FBiH, pravo na PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

"U pogledu potrebnih sredstava procijenjeno je da će na godišnjem nivou za ovo pravo biti potrebno izdvojiti 27.248.239,20 KM iz federalnog budžeta. Imajući u vidu da je za ovu namjenu već osigurano 16.567.411 KM preostalu će razliku potrebnih sredstava biti moguće namiriti internom preraspodjelom s pozicije Tekućeg transfera za osobe s invaliditetom (neratni invalidi) iz kojeg se, između ostalog, isplaćuje i pravo na pomoć i njegu druge osobe koja će se prestati isplaćivati u slučaju priznanja roditelja njegovatelja", dodao je Drljača.

Poslanici su tokom rasprave iznijeli veći broj sugestija, a među njima je poslanica Hrvatske demokratske zajednice BiH Matea Cakalin ukazala da su osobe sa invaliditetom najranjivija kategorija koja iziskuje svakodnevnu skrb njihovih roditelja ovisno o stupnju invaliditeta.

"Stoga je potrebno na jedan sustavan način riješiti status obitelji koje imaju dijete sa invaliditetom. Budući da su u osnovi prijedloga zakona uočene određene manjkavosti Vlada Federacije BiH je uložila amandmane", navela je Cakalin.

Amandmani Vlade odnose se na, kako je pojasnio Drljača, na precizniju definiciju roditelja-njegovatelja.

"Također, omogućava se da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika. Osim toga, briše se ograničenje do navršene 30 godine života čime se omogućava da roditelji srodnici mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe sa invaliditetom. U slučaju prestanka statusa roditelja-njegovatelja osoba sa invaliditetom može ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite", obrazložio je Drljača.

Poslanica Stranke demokratske akcije Kenela Zuko zaključila je da su po prvi put priznaju porodice koje imaju djecu s invaliditetom.

"Imat će naknade u visini najniže plaće. Vjerujem da će se to dorađivati u narednom periodu. Ovaj zakon dvostruko djeluje - zapošljavaju se ljudi s jedne strane, a s druge pomaže se najtežoj kategoriji ovih populacija. Usvajanjem ovog zakona mi pravimo trasu budućim generacijama", poručila je Zuko.

Kada i Dom naroda Federacije BiH usvoji ovaj zakon, poslanik Socijaldemokratske partije BiH Irfan Čengić kaže da će biti omogućeno njegovo stupanje na snagu i tada će roditelji njegovatelji dobiti najkvalitetniji zakon u regionu.

"Roditelji će imati naknadu, doprinose za PIO i zdravstvo i pravo na penziju, ali važnije od svega dobit će priznat status i da su prepoznati kao važan dio našeg društva", rekao je Čengić.