Vlada FBiH

Problem nedostatka radne snage: Izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca upućene u parlamentarnu proceduru

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na današnjoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca te ga uputila u parlamentarnu proceduru, saopćeno je iz navedenog ministarstva.

Federacija Bosne i Hercegovine se suočava s problemom nedostatka radne snage naročito u proizvođačkim, uslužnim i drugim djelatnostima, što se posebno odražava na velike poslodavce orijentirane na izvoz.

Nezaposleni u evidencijama

Uprkos postojanju nezaposlenih osoba u evidencijama službi za zapošljavanje, poslodavci i dalje imaju poteškoća u popunjavanju deficitarnih zanimanja jer nezaposleni često ne traže aktivno posao već su na evidencijama zbog zdravstvenog osiguranja i drugih socijalnih naknada.

S tim u vezi, Ministarstvo je pripremilo Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u kojem su predviđene izmjene i dopune koje će ubrzati postupak i procedure izdavanja radnih dozvola za strance, što će olakšati poslodavcima prilikom zapošljavanja stranaca sa deficitarnim zanimanjima.

Donošenjem ovog zakona, nadležna kantonalna služba za zapošljavanje bit će obavezna donijeti rješenje o radnoj dozvoli u roku od najdalje 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Postupak i proceduru izdavanja radne dozvole propisat će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Navedeni zakon također propisuje izuzetak kod izdavanja radne dozvole za strance u skladu s Odlukom o deficitarnim zanimanjima, koju donosi Federalni zavod za zapošljavanje najkasnije do 30.10. tekuće godine.

Odluka će se temeljiti na stanju na tržištu rada u Federaciji BiH, potrebama pojedinih privrednih djelatnosti, a u konsultacijama s reprezentativnim udruženjem poslodavaca i uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Osim toga, procjena stanja i potreba na nivou Federacije BiH će se utvrđivati na osnovu kriterija koji uključuju zanimanja koja nedostaju, provedbu strateških i investicijskih projekata te druge okolnosti važne za ekonomski rast i održivi razvoj.

Pratit će stanje

Federalni zavod za zapošljavanje će pratiti stanje i potrebe te vršiti izmjene i dopune Odluke o deficitarnim zanimanjima, koja će se objavljivati u "Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranicama Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje.

Prednacrtom zakona propisano je da kantonalne službe za zapošljavanje vode odgovarajuću evidenciju o izdatim radnim dozvolama u skladu s Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Očekuje se da će donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca početi rješavanje problema s kojima se suočavaju poslodavci prilikom zapošljavanja stranih državljana te da će biti zadovoljene potrebe poslodavaca za radnom snagom deficitarnih zanimanja.