Prostepena presuda

Pročitajte obrazloženje presude bivšem ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću: ‘Svjesno je potpisao akte!’

Danas je u Sudu Bosne i Hercegovine održano ročište za izricanje prvostepene presude bivšem ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću koji se tereti za zloupotrebu položaja.

Cikotiću je izrečena prvostepena presuda zatvora u trajanju od tri godine, a zbog toga što je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra odbrane BiH, prilikom planiranog rješavanja viškova naoružanja, pogodovao firmi "Scout" iz Zagreba na štetu budžeta BiH u precizno neodređenom iznosu.

Kako je u obrazloženju presude kazao predsjedavajući Vijeća Mirsad Strika, Sud je našao dokazanim da je optuženi Cikotić svjesno pogodovao firmi "Scout" svjesnim brisanjem elemenata ugovora te da je smanjivao količinu oružja za koje je bila smanjena potražnja, a povećavao količine naoružanja koje je bilo lakše prodati na tržištu, dok je cijena ostajala ista.

Vijeće je utvrdilo da je Cikotić 2009. i 2010. potpisivao rješenja i anekse na ugovore, kojima su mijenjane prvobitno ugovorene stavke i to "svaki put u korist kupca, a na štetu BiH“, kazao je predsjedavajući Vijeća.

"U ugovorima je bila klauzula koja je predviđala da se oružje kupuje u zatečenom stanju i da se ne mogu vršiti reklamacije u pogledu kvaliteta… U aktima Selme Cikotića navođeno je da se vrše izmjene jer su prvobitno ugovorena sredstva nepovratno uništena. Međutim, nema dokumentacije Ministarstva odbrane da su ta sredstva uništena niti da je optuženi tražio da se to utvrdi“, rekao je sudija.

Sudija je naveo i da je Odbrana u završnoj riječi izjavila da "je nalaz i mišljenje vještaka Berka Zečevića nezakonit, jer je bio u poslovnom odnosu s firmom 'Scout', radio nalaz i mišljenje u korist ove firme u tužbi protiv Ministarstva". Vijeće je ovu tvrdnju ocijenilo kao neosnovanu. "Vještak je radio objektivno", rekao je predsjedavajući Mirsad Strika.

Vijeće je također ocijenilo neprihvatljivom tezu Odbrane da su druge službe odgovorne za nepravilnosti, a da je ministar samo potpisivao akte. Kako je kazao predsjedavajući Vijeća, obrazovanje i karijera Cikotića (završena vojna akademija, doktorat iz oblasti sigurnosti...) ukazuju da se ne radi o osobi koja ne bi pročitala akt prije nego što ga potpiše te je utvrđeno da je Cikotić "svjesno htio potpisati akte".

Cikotić je proglašen krivim po svih šest tačaka optužnice, u kojima su navedeni pojedinačni iznosi koristi pribavljene "Scoutu" koji se kreću od nekoliko desetina hiljada do više od dva miliona američkih dolara. Presjednik Vijeća je rekao da nisu mogli utvrditi tačnu visinu štete i da se BiH kao oštećena upućuje na parnicu.

Odbrana ima pravo žalbe Apelacionom vijeću Suda BiH na ovu presudu.

Cikotićev advokat Fahrudin Ibrišimović rekao je novinarima da nisu zadovoljni presudom tvrdeći da nije bilo dokaza, te je najavio žalbu.