druga i treća faza

Projekt digitalizacije javnih RTV servisa u BiH u završnoj fazi

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o statusu Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH koji je, potpisivanjem ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje, dobio novi zamah u realizaciji, a nakon dužeg zastoja u provedbi druge i treće faze.

Potpisivanjem Ugovora o nabavci opreme za digitalni prijenos i emitiranje za realizaciju Projekta digitalizacije Javnih RTV servisa u BiH 3. januara 2024. godine počeo je teći rok od 510 dana za puštanje cjelokupnog sustava u rad. Ugovor su potpisali ministar komunikacija i prometa Edin Forto i predstavnici grupa ponuđača Srrius 2010 Banja Luka i Odašiljači i veze Zagreb - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Završetkom druge faze tog projekta krajem ove godine bit će omogućeno praćenje zemaljske televizije putem novog digitalnog signala u većem dijelu BiH.

Realizacijom i treće faza na području cijele BiH bit će omogućen prijam programa javnih RTV servisa u BiH putem DVB-T2 platforme digitalne zemaljske televizije.

Za praćenje realizacije ovog ugovora Ministarstvo komunikacija i prometa je formiralo stručno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka ovog ministarstva i sva tri javna RTV servisa u BiH.

Nakon okončanja postupka prijema, montaže, testiranja i puštanja u rad nabavljene opreme Ministarstvo komunikacija i prometa će izvijestiti Vijeće ministara BiH - navodi se u saopćenju.