Sud BiH

Prvostepenom presudom u predmetu Ivan Antunović i drugi oglašeni krivim za organizirani kriminal

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu u predmetu Ivan Antunović i drugi kojom su optuženi Ivan Antunović, Borislav Kovačević, Mario Vuletić i Haris Hodžić oglašeni krivim za organizirani kriminal.

Antunović je oglašen krivim kao lice koje je organiziralo i rukovodilo grupom za organizirani kriminal, a u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.

Borislav Kovačević, Mario Vuletić i Haris Hodžić su oglašeni krivim kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.

Sud je optuženom Ivanu Antunoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju 14 godina, u koju kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a kao sporednu, Sud je izrekao novčanu kaznu od 100.000 KM.

Borislavu Kovačeviću izrečena je kazna zatvora od šest godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, Mariju Vuletiću sedam godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i Harisu Hodžiću kaznu zatvora od sedam godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Istovremeno, od optuženih se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela - od Antunovića novčani iznosi od 230.305 eura, 69.830 KM i iznos od 55.780 KN; od Kovačevića 500 eura i 600 KM; od Vuletića 112.800 eura i od Hodžića 213.000 eura.

Sud je optuženog Ivana Antunovića, Borislava Kovačevića i Nikolu Boškovića oslobodio od optužbi za počinjenje pojedinih krivičnih djela navedenih pod određenim tačkama oslobađajućeg dijela izreke presude.

Nadalje, u odnosu na optužene Ivana Antunovića, Borislava Kovačevića i Nikolu Boškovića istom presudom, u određenim tačkama navedenim u odbijajućem dijelu izreke presude, odbijena je optužba za krivično djelo organizirani kriminal.

Protiv ove presude moguće je izjaviti žalbu Apelacionom odjeljenju u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, saopćeno je iz Suda BiH.