nekorektno i netačno

Rasprava u PSBiH: U izvještaju komisije piše da je Omerović prisustvovao sjednici, a nije bio prisutan

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je razmatrao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o strancima, koji je predložio poslanik Nihad Omerović.

Predlagač navodi da se razlog za njegovo donošenje ogleda u činjenici da BiH u većem broju zemalja u svijetu nema ambasadu niti konzularnog predstavnika.

Dodaje kako bi bilo produktivno dogovoriti saradnju s počasnim konzulom BiH, komercijalnim posrednikom i vanjskim pružaocem usluga, koji bi učestvovali u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize za dugoročni boravak i prikupljanju biometrijskih podataka od podnosioca zahtjeva za izdavanje vize u matičnoj zemlji, bez toga da podnosilac zahtjeva putuje u najbliže zemlje gdje se nalaze ambasade BiH ili konzularna predstavništva.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH nije podržala principe ovog zakonskog prijedloga, te će se poslanici izjašnjavati o negativnom mišljenju komisije.

Predlagač zakona, poslanik Nihad Omerović, je kazao da je danas dobio informaciju da je jučer održana sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava.

Po njegovim riječima, prema izvještaju koji je potpisao predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava, nisu podržani principi predloženih izmjena i dopuna Zakona o strancima.

Kao krajnje nekorektno i netačno naveo je dio iz izvještaja Zajedničke komisije u kojem stoji da je on, kao predlagač, prisustvovao sjednici komisije.

"Pitao bih da li ima neko prisutan ovdje od kolega poslanika koji su članovi Zajedničke komisije, da li sam ja bio. Možda sam bio, ali nisam svjestan da sam bio.

Ali tvrdim da nisam bio prisutan, niti da sam uredno pozvan, a sve sa ciljem da bih imao priliku braniti argumente, te istaknuti usklađenost predloženih izmjena i dopuna Zakona o strancima sa EU normativima i EU standardima", kazao je Omerović.

Članica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Aida Baručija je kazala da Nihad Omerović jučer nije bio prisutan na sjednici komisije, te da su pozivi blagovremeno poslani svim predlagačima zakona ili izvještaja, s tim da nisu došli Omeroviću "na ruke".

"Stav komisije je da, u suštini, ne raspravljamo o zakonu ukoliko predlagač nije prisutan. Međutim, bio je kolega iz Ministarstva sigurnosti koji je tražio riječ i jasno rekao da vaš prijedlog zakona nije u skladu s evropskim standardima.

To je razlog što je obavljena diskusija i glasalo se kako se glasalo. Ja sam bila suzdržana, jer smatram da ste trebali biti tu da možete obrazložiti svoj prijedlog. Na žalost, niste bili blagovremeno obaviješteni. Vaš poziv je bio na stolu u Klubu, niste ga dobili "na ruke"", kazala je Baručija.

Poslanica Mia Karamehić Abazović je istaknula kako imaju "eklatantan problem", te dodala da u zvaničnom mišljenju Zajedničke komisije za ljudska prava piše da je predlagač bio prisutan.

"To znači da je neko falsificirao dokument", kazala je Karamehić Abazović,  to dodala da obavijesti trebaju da se upućuju i e-mailom, dakle elektronski, a ne samo u pisanoj formi.

To je, po njenim riječima, jedan propust.

"Drugi propust je, i da predlagač nije bio tu, bez ulaska u to da li je bio obaviješten ili nije, nemoguće je da u zvaničnom zaključku komisije stoji nešto što nije tačno, a to je da je čovjek bio tu, a nije bio tu", istaknula je Karamehić Abazović.

Poslanici su obavili raspravu i o preostalim tačkama dnevnog reda, nakon čega je data pauza, poslije koje će se izjašnjavati o svakoj od njih.