održan sastanak

Razmatran javni poziv za angažovanje međunarodne pravne kuće u slučaju Trgovska gora

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac organizovao je danas u Sarajevu sastanak Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, na kojem su razmatrane aktivnosti u borbi protiv namjere Hrvatske da na tom lokalitetu gradi sporno odlagalište.

Na sastanku je analiziran tekst javnog poziva za angažovanje međunarodne pravne kuće, koja će se baviti problematikom izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. Predloženi tekst javnog poziva će biti dostavljen Pravobranilaštvu BiH, koje ima rok od sedam dana da dostavi mišljenje, nakon čega će usaglašeni tekst javnog poziva biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

"Vijeće ministara BiH je zadužio Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Pravobranilaštvo BiH da pregovaraju sa određenim međunarodnim pravnim kućama. U skladu s tim zaključkom, preduzeli smo potrebne aktivnosti i očekujemo da ćemo do kraja mjeseca imati usvojen tekst kako bismo mogli ući u postupak raspisivanja javnog poziva i izbora međunarodne pravne kuće", rekao je Košarac.

Sastanku su prisustvovali ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, sekretar u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Sabina Šahman-Salihbegović, direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Ivan Lasić, te predsjedavajući Ekspertskog i Pravnog tima Emir Dizdarević i Željko Bogut.

Sagovornici su takođe usaglasili da, na osnovu ranije dostavljenih zahtjeva i akata iz BiH, Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH u roku od sedam dana zatraži sastanak sa hrvatskim Fondom za finansiranje razgrdnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško".

Tom sastanku će prisustvovati i članovi Ekspertskog i Pravnog tima, a u fokusu razgovora bit će razmjena informacija i rezultata geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Na današnjem sastanku usvojeni su izvještaji o radu Ekspertskog i Pravnog tima, s fokusom za zaključak Vijeća ministara BiH o analizi učestvovanja određenih struktura u tim radnim tijelima.

Sagovornici su odbacili tvrdnje pojedinih političkih zvaničnika o neradu nadležnih institucija u slučaju borbe protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori. Istaknuto je da su institucije na svim nivoima vlasti u BiH u funkciji realizacije definisanih politika u cilju sprječavanja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.