epilog se ne nazire

Rimac i njegov pravni tim završit će pred sudom zbog KCUS-a: Članica NO KCUS-a Maida Galijatović: Bit će zanimljivo…

Pitanje imenovanja dirketora KCUS-a ponovo je u fokusu javnosti i to zbog peripetija koje su se odvijale nakon što je Upravnog odbor izabrao prvorangiranog kandidata - Ismeta Gavrankapetanovića.

No, ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac jučer je objavio da nije dao saglasnost na njegovo imenovanje jer kandidat navodno ne ispunjava uvjete.

A, čini se da će sve završiti na sudu. Bar to tako tvrdi članica Nadzornog odbora Maida Galijatović, koja je bila i advokatica dr. Gavrankapetanovića.

"Nakon što je UO zaprimio akt Ministarstva zdravstva u postupku davanja saglasnosti za imenovanje generalnog direktora, postalo je sasvim jasno da u ovom postupku nisu sporni uslovi koje zadovoljava prof. Ismet Gavrankapetanović. Nesporno je da ne postoje formalni ni stvarni nedostaci zbog kojih bi ministar uskratio saglasnost u redovnoj proceduri. Da su postojali bilo kakvi nedostatci u vezi sa odlukom Upravnog odbora, ministarstvu ne bi trebalo dva mjeseca da smisli izjašnjenje", rekla je ona u izjavi za Raport. 

Ona navodi da postoji pravomoćna sudska odluka kojom je utvrđeno da prof. Gavrankapetanović zadovoljava sve zakonske uslove za obavljanje funkcije generalnog direkota zdravstvene ustanove.

"Ministarstvo zdravstva sebi uzima za pravo da oni tumače obrazloženja i informacije Ministarstva obrazovanja KS i Ekonomskog fakulteta i time dovode u pitanje akademske diplome UNSA.

Svima je jasno da se radi o politički motivisanim potezima, a što je očigledno iz izjave Cvitanovića koji niti je zaposlen u ministarstvu, niti ima ingerencija da odlučuje umjesto ministra o pitanjima zdravstvenog sistema. Stranački šef ministra Rimca je umjesto njega najavio odluku ministarstva dan ranije", ističe ona.  

Galijatović dalje navodi da je Ministarstvo u svom izjašnjenju preuzelo ulogu drugostepenog organa u konkursnoj proceduri, upustilo se u preispitivanje navodnih žalbenih razloga trećih lica, pri čemu je - ističe - prekoračilo zakonska ovlaštenja. 

"Vrlo je interesantno da se premijer Vlade FBiH kao odgovorno lice za zakonit rad Vlade u  čijem sastavu je ovo ministarstvo, uopće ne oglašava, ni prije ni poslije davnja mišljenja ministarstva", navodi.

Ona na kraju ističe da je Gavrankapetanović je pokazao spremnost i volju da sa svojim znanjem i iskustvom pomogne u ozdravljenju KCUS-a.

"Da omogući pacijentima da se liječe na KCUS-u umjesto skupog izmještanja na liječenje u inostranstvo, da pomogne da se ujedine svi medicinski radnici u zajednickom cilju, da omogući edukacije mladih ljekara. Upravni odbor KCUS-a je podržao i prihvatio predložene programske ciljeve u pravcu razvoja i unapređenja zdravstvenih usluge na KCUS-u.

Ali, očito to nisu ciljevi i interesi onih koji odlučuju o sudbini KCUS-a u ovoj fazi. Mislim da će biti vrlo zanimljivo kako će ministar i njegov pravni tim odbraniti sve prethodno navedeno pred sudom", zaključila je ona.