kad se postavi autoritet

Šah-mat državne sutkinje Sene Uzunović u igri odbrane Milorada Dodika: Kako je deblokiran početak suđenja predsjedniku entiteta RS

Pred Sudom BiH tri puta odgađani početak glavnog pretresa u predmetu protiv Milorada Dodika, predsjednika entiteta RS danas je konačno deblokiran. Uspjeh je to prvenstveno sutkinje Suda BiH Sene Uzunović, kojoj je u petak 2. februara dodijeljen ovaj predmet, a nakon što je zahtjev da se on dodijeli drugom sudiji podnio Mirsad Strika koji je prvobitno bio sudija u ovom predmetu.

Odlučnost da brani i lični i dignitet i integritet Suda Bosne i Hercegovine, sutkinja Uzunović je pokazala već na početku ročišta kada nije dala da je ometu dobacivanja Milorada Dodika, koji ju je prekidao u uvodnoj riječi s pitanjem "Ko ste Vi".

Zakonitim sredstvima izbjegla sve zamke odbrane

Sutkinja Uzunović je prvo ustvrdila prisustvo svih strana u postupku, a potom je pojasnila da je ona od danas postupajuća u ovom predmetu koji joj je presigniran i da nije neuobičajeno da se u nekom predmetu promijeni sudija.

Inače, Dodikova odbrana ranije je tražila izuzeće sudije Mirsada Strike, a kada je taj zahtjev odbijen, očekivalo se da se u sudnici danas pojavi Strika. Ono što je zanimljivo je to da je danas otkriveno da je Strika sam tražio da ga se faktički 'skine' s ovog predmeta, a zbog navodnog korištenja godišnjeg odmora prije odlaska u penziju u maju ove godine.

Nejasno je zbog čega se već na početku ovog procesa nije razmišljalo o tome da će postupajući sudija u penziju za nekoliko mjeseci i da se pitanje određivanja sudije koji može provesti ovaj postupak od početka do kraja razmatra pravovremeno.

No, sutkinja Uzunović danas je pokazala da se tokom vikenda očigledno dobro upoznala s ovim predmetom i uspjela je, koristeći se znanjem, zakonskim odredbama i iskustvom, a čini se ponajviše hrabrošću s kojom je branila svoj sudijski integritet, prevazići sve "zamke" koje joj je postavila Dodikova odbrana s ciljem da spriječe početak suđenja i čitanje optužnice Miloradu Dodiku.

Naime, na prvi zahtjev advokata Gorana Bubića koji zastupa Milroada Dodika da sutkinja Uzunović od tužitelja Tužilaštva BiH zahtijeva da se prije čitanja optužnice izjasne o sadržaju tog akta koji će čitati, ona je to odbila, uz obrazloženje da Tužilaštvo BiH može pročitati samo potvrđenu optužnicu i da će se odbrana o tome moći očitovati kada i sama čuje njen sadržaj.

Dodikov advokat pokušao je naime problematizirati to što optužnica glasi i na Milorada Dodika i na Miloša Lukića, a predmet je u međuvremenu razdvojen na dva predmeta, pa odbrana smatra da je i optužnica trebala biti razdvojena. Bio je i ovo pokušaj odgode početka suđenja.

Sutkinja je kazala da Sud BiH ne može narediti u ovom slučaju Tužilaštvu BiH i da u optužnicu jasno stoje odvojeni navodi i za jednog i za drugog optuženog.

Sutkinja Uzunović pomogla Dodiku da ostvari svoja prava

Ustrajavajući na svojoj odluci sutkinja Uzunović je iznervirala i Dodika i njegovu odbranu koji su potom zatražili njeno izuzeće. Kada joj je Dodik rekao da je njen pristanak da bude sutkinja u ovom predmetu "politički motivisan" i da je "obavljala političku funkciju" sutkinja Uzunović mu je smireno, ali autoritativno poručila da će te teške optužbe morati obrazložiti u pisanom zahtjevu za njeno izuzeće koji se upućuje v.d. predsjednici Suda BiH Minki Kreho.

Također, sutkinja Uzunović je upozorila advokata Bubića da je ne prekida kada govori, a samog Bubića je oštro prekinula u nekoliko navrata kada je koristio uvredljive riječi za Tužilaštvo i za optužnicu podignutu protiv Dodika.

Kada je Dodik konstatirao da "i ona njih prekida" Uzunović je odgovorila da je Sud BiH jedina strana u psotupku koja može prekidati ostale učesnike procesa, a da Sud ne može prekidati niko od tih strana.

I kada se Dodikova odbrana ponadala da je ispostavljanjem zahtjeva za izuzeće sutkinje uspjela još jednom odgoditi početak suđenja predsjedniku RS, sutkinja Uzunović je izvukla pravni as iz rukava.

Naime, sutkinja Uzunović nije prekinula suđenje, nego je pozvavši se na zakonske odredbe pojasnila kako zahtjev za njeno izuzeće ne predstavlja automatski razlog i za njeno nepostupanje u situacijama koje su joj dozvoljene. Pozivajući se i na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava koja propisuje da se optuženom u nekom predmetu što prije moraju saopćiti razlozi i navodi optuženja, ona je kazala da su stvoreni uvjeti za čitanje optužnice što je Tužilaštvo BiH i učinilo.

Na ovaj način sutkinja Uzunović je izbila sve potencijalne argumente Dodikove odbrane da se usprotive tome, jer osim što je njeno dalje postupanje u predmetu bilo zasnovano na zakonu i na ograničenom djelovanju samo u hitnim situacijama, ona se pozvala i na njenu obavezu da omogući Dodiku da on što prije sazna razloge optuženja.

S time je i otpočeo sudski postupak protiv Dodika koji je njegova odbrana, koristeći se raznim proceduralnim pitanjima, poput zahtjeva za izuzimanje tužilaca, sudija, uspijevala mjesecima odgađati.

Dodik okom SNSD-ovci skokom

Odlučno i učinkovito je sutkinja Uzunović riješila danas i pitanje poštivanja reda i mira u sudnici.

Za razliku od sudije Strike koji je uzalud upozoravao publiku koju mahom čine funkcioneri SNSD-a i Dodikovi simpatizeri i koja je nastavljala ometati rad suda iz ročišta u ročište, sutkinja Uzunović je danas ekspresno naložila pripadnicima Sudske policije da zavedu red u sudnici.

Prvo je konstatirala da Dodik daje upute publici kako će se ponašati, jer je publika očigledno na Dodikov znak, pokušala omesti čitanje optužnice tako što je ustala i pri tome bila bučna.

Sutkinja Uzunović je poručila publici da se ne može tako ponašati, a onda je naložila Sudskoj policiji da spuste neprovidni zastor na staklu koji dijeli dio sudnice gdje su Dodik i ostale strane u postupku od onog gdje je smještena publika.

Na taj način, publici koja inače ima monitore u prostoriji odakle prati suđenje, bio je onemogućen dalji direktan pogled na sudnicu i kontakt očima s optuženim Dodikom.

Sutkinja Uzunović je naredila Sudskoj policiji i da sve one koji se ogluše o naredbu za poštivanje reda i mira odstrane iz dijela sudnice za publiku.

S obzirom na to da su novinari kroz prozor iz prostorije iz koje prate putem monitora ovaj proces, nedugo nakon toga vidjeli grupu SND-ovaca koja je napustila zgradu Suda BiH, a među njima i državnu zastupnicu SNSD-a Sanju Vulić, bilo je jasno da je policija odstranila najglasnije bukače i ometače suđenja, jer je proces nastavljen u miru i tišini.

Sutkinja Sena Uzunović, apsolutno vladajući situacijom u sudnici u kojoj je Milorad Dodik od početka procesa pokušavao uvesti svoju strahovladu ponašajući se neprimjereno i koristeći uvredljive riječi, pokazala je danas kako jedna državna sutkinja može raditi svoj posao uprkos pokušaju da je u tome omete bahati, moćni i arogantni Milorad Dodik kojeg je smirila argumentima i provedbom zakonskih odredbi, a njegovim pristalicama pokazala da moraju poštovati Sud Bosne i Hercegovine.