strah za poslovanje

Sankcionisani ATV pitao Ambasadu SAD za posljedice sankcija. Oni ih uputili na banke: Obratite se njima…

Banjalučka ATV koja se nalazi na listi sankcija SAD, uputila je danas upit Ambasadi SAD o posljedicama sankcija odnosno vezano za gašenje bankovnih računa.

ATV je već prošao ozbiljne probleme sa sankcijama kada im je ukinuta domena, pa i Google oglasi, a sad im prijeti gašanje računa što bi im moglo ozbiljno ugroziti poslovanje.

Zanimljivo, ATV je poslao upit Ambasadi SAD i dobili su odgovor.

"Sankcije SAD mogu se primijeniti na bilo koju instituciju, uključujući banke, koja pruža materijalnu podršku sankcioniranim pojedincima ili kompanijama", rekli su za ATV iz Američke ambasade u BiH.

Iz Ambasade dalje su istakli da su banke dužne osigurati da njihove interne politike usklađenosti i upravljanja rizicima uzmu u obzir sve primjenjive politike sankcija.

"Banke, baš kao i bilo koje drugo privatno preduzeće, imaju pravo odlučiti s kim će poslovati i imaju pravo raskinuti bankovne odnose kako smatraju potrebnim i primjerenim u skladu s njihovim internim korporativnim politikama. Upućujemo vas da se obratite bankama koje posluju u BiH za odgovor na pitanje kako sankcije SAD utiču na njihovo poslovanje i klijentelu“, rekli su u Ambasadi SAD u BiH.

"Kada Sjedinjene Države sankcionišu određeno fizičko ili pravno lice, to je urađeno na osnovu činjenica koje su nam pokazale da se ta osoba, ili pravno lice, bavi koruptivnim, antidemokratskim ili antidejtonskim aktivnostima", dodaju iz Ambasade.

„To je vrlo rigorozan i ozbiljan proces, zasnovan na zakonima i propisima SAD. Nastavićemo koristiti ova ovlašćenja kako bismo pojedince i pravne subjekte pozvali na odgovornost za ove ili druge vrste destabilizirajućeg ponašanja. Vlada SAD ne spekuliše o mogućim daljim sankcijama“, kažu u Ambasadi.