Politika

SDA-ov ministar mimo pravila dao 220.000 KM Čovićevoj RTV Herceg-Bosne. Pitali smo ga zašto

O finansiranju RTV Herceg Bosne u proteklih nekoliko dana se mnogo raspravlja. Buru je podigla izjava Dragana Čovića koji je predložio da građani preko Elektroprivrede HZHB uplaćuju po jednu marku ovoj televiziji, što bi bila svojevrsna pretplata kao da se radi o javnom emiteru koji u suštini propagira politike HDZ-a.

Jedini medij na hrvatskom jeziku

Opšrinije na ovu temu Raport je pisao prije samo nekoliko dana. Postavlja se pitanje da li je Elektroprivreda HZHB trebala imati saglasnost Vlade FBiH za takav ugovor sa RTV HB. Ministrom Nerminim Džindićem nam je kazao da on nije dao saglasnost kao ni Vlada FBiH..

Kako smo i naveli kada se krenulo sa pokretanjem televizijskog programa RTV HB u opštinama i gradovima na čijem čelu su članovi HDZ BiH utvrđivao se novčani iznosi za finansiranje upravo ovog medija.

Međutim, kako se navodi u finansijskom izvještaju revizije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, ovo ministarstvo je dalo 220 hiljada za RTV Herceg-Bosna. Zanimljivo je da je na čelu ovog Ministarstva SDA-ov kadar Rašid Hadžović.

"Raspodjela tekućih transfera za druge nivoe vlasti i za nauku u iznosu od 450.000 KM izvršena je na osnovu zahtjeva korisnika, bez utvrđenih kriterija za raspodjelu sredstava i javnog poziva, čime nije osigurana transparentnost,shodno Zakonu o budžetima u FBiH. Također, transfer za pomoć medijskim kućama u iznosu od 220.000 KM raspodijeljen je bez javnog poziva i bez mjerljivih kriterija za odabir korisnika, što nije u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2020. godinu", navodi se u izvještaju.

Izvještaj o reviziji Ministarstva nauka i obrazovanja HNK

Bez odobrenja Vlade

Navodi se u izvještaju kako se ovaj transfer realizira bez odluke Vlade.

"Tekući transfer za Radioteleviziju Herceg-Bosne utvrđen je Budžetom Kantona u iznosu od 220.000 KM, koliko je i realizovan. Ovaj transfer realizuje se u mjesečnim tranšama, na bazi zahtjeva korisnika, bez odluke Vlade, iako je članom 35. Zakona o izvršavaju Budžeta Kantona definisano da će se realizirati po Odluci Vlade. Nije definisana namjena korištenja sredstava, niti su pisanim aktom regulisana prava i obaveze, čime nisu stvoreni preduslovi za izvještavanje i nadzor nad utroškom ovih sredstava, što je obaveza propisana članovima 46. i 57. Zakona o budžetima u FBiH i članom 41. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona", navedeno je u izvještaju.

Pozvali smo ministra obrazovanja HNK Rašida Hadžović na Raport, kako bi nam objasnio zbog čega je data ovolika cifra RTV HB nezakonito.

Hadžović: Nemam vremena sada, pregovaram sa Sindikatom oko koliktivnog ugovora. Znate li šta to znači?

Raport: Zbog čega ste dali 220.000 RTV HB?

Hadžović: Pa to nije ništa novo.

Raport: U revizorskom izvještaju se navodi da je to nezakonito. Jeste li upoznati sa tim?

Hadžović: Ma nije to tako. Napisala je revizija šta je napisala. Moram ići.

Ministar nam nije odgovorio na pitanje da li će u ove godine izdvojiti pozamašnu cifru za defacto HDZ-ovu televiziju na kojoj se propagiraju ideje o 'legitimnom predstavljanju' i veličaju UZP-ovske ideje.