U fotofinišu

Sin Enre Suljić, koji je psiholog, zaposlen u BH Telecom!?

Čini se u zadnji tren, prije promjene rukovodstva, u BH Telecom zaposlen je sin desne ruke Sebije Izetbegović - Enre Suljić, nezvanično saznaje Raport.

Prema našim informacijama, on je po zanimanju psiholog, a u BH Telecomu bi trebao raditi u HR odjelu kompanije, odnosno u upravljanju ljudskim resursima.

Iste informacije govore da sin nije prošao na prvom konkursu, jer nije predao svu potrebnu dokumentaciju. Zbog toga su ponovili konkurs, pa su faktički u isti sektor zaposlene dvije osobe umjesto jedne.

Paralelno s tim, očito ažurni sin i radoholik, dobio je i angažman na Fakultetu zdravstvenih studija.

Zanimljivo je da je i sama Enra Suljić zadržala svoju poziciju prodekana za nauku na Medicinskom fakultetu u Sarajevu iako je u Statutu UNSA propisano da neko ko je rukovodilac ne može biti prodekan. Poznato je da ona ima funkciju na KCUS-u gdje još uvijek vlada Sebije Izetbegović.

O kakvom se apsutdi radi govori i podatak da prodekan ima, izemđu ostalog, zadatak da mijenja dekana ukoliko on nije tu. No, s obzirom na to da Suljić radi na 10 posto vremena, pitanje kako ond može mijenjati dekana!?