Otkrivamo

Skandalozno: U jeku sankcija prema Rusiji spreman sporazum Vijeća ministara BiH s Moskvom o unapređenju civilnog zrakoplovstva

U tekstu sporazuma se predlaže smanjenje tehničke inspekcije i zagovara „novi trend ka multinacionalnom projektovanju, proizvodnji i razmjeni vazduhoplovnih proizvoda“

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine uputila je u petak u proces konsultacija Sporazum između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o unapređenju bezbjednosti zračne plovidbe! Kako saznaje Raport, Direkcija je uputila u proceduru javnih konsultacija dokument koji nije nazvala ni prijedlog ni nacrt, nego baš sporazum, a navodi se da je njegova svrha „unapređenje saradnje i promocija bezbjednosti civilnog zrakoplovstva i kvaliteta životne sredine, postizanje što većeg nivoa bezbjednosti operacija civilnih zrakoplovstva, kao i potencijalno smanjenje finansijskog opterećenja zrakoplovnoj industriji i operatorima.“

Kršenje sankcija

Šta su u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine planirali s ovim sporazumom s Ruskom Federacijom koja je zbog invazije na Ukrajinu pod sankcijama EU, a kojih se pridržava i BiH nije poznato, jer danas niko od nadležnih iz ove državne institucije nije bio dostupan za komentar.

Na upit Raporta, upućenog Edinu Forti, ministru prometa i komunikacija BiH, dobili smo odgovor Ministarstva da oni nisu bili uključeni u izradu ovog sporazuma.

„Materijal koji je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine uputila na eKonsultacije nije razmatran u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo će u kreiranju politika i aktivnosti u ovoj oblasti pratiti stavove Evropske unije“, naveli su za Raport iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH nisu pojasnili da li Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH bez konsultacija s resornim ministarstvom uopšte ima nadležnost kreirati akte poput sporazuma između Vijeća ministara BiH i jedne zemlje koja je pod međunarodnim sankcijama, u ovom slučaju Ruske Federacije.

Faksimili dijela državne stranice za javne konsultacije o zakonima i drugim aktima: Konsultacije o sporazumu BiH s Vladom Ruske Federacije otvorene 24.11. i traju do 9.12. ove godine

Da se Bosna i Hercegovina uskladila s paketom mjera Evropske unije (EU) koje se tiču uvođenja sankcija Rusiji i Belorusiji, zbog invazije na Ukrajinu, potvrđeno je tokom protekle godine više puta iz EU.

Među brojnim zabranama koje se odnose na Rusku Federaciju, Evropska unija je donijela niz onih u zrakoplovnom sektoru, uključujući zabranu prelijetanja zračnog prostora EU i pristupa aerodromima EU ruskim prijevoznicima.

Stoga, ukoliko je i „ljubav i pokornost“ čelnika Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH prema željama Ruske Federacije toliko velika, pa zanemaruju obavezu BiH da se pridržava sankcionih mjera koje je uvela EU, čudi neznanje u Direkciji, da sve i da sporazum za koji se bore u BiH bude usvojen, on ne može biti realiziran, odnosno letjelice iz Rusije ne mogu doletjeti u BiH jer imaju zabranu preleta preko drugih zemalja.

U dokumentu koji Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH već zove sporazumom, ističe se i da „Vlada Ruske Federacije i Vijeće ministara BiH „konstatuju zajedničku zabrinutost u vezi sa bezbjednim operacijama civilnih aviona“, te ocjenjuju da se razmatraju ekonomska opterećenja „kroz suvišne tehničke inspekcije, procjene i testiranje nametnuto zrakoplovnoj industriji i operatorima prepoznajući novi trend ka multinacionalnom projektovanju, proizvodnji i razmjeni zrakoplovnih proizvoda“.

Konsultacije vodi savjetnica za saradnju i s Evropskom organizacija za sigurnost zračne plovidbe
Dokument, kojeg Direkcija za civilno zrakoplovstvo naziva „sporazumom“ otkucan je na običnom papiru i na njemu nema nikakvih oznaka institucije iz koje je predložen. No, u opisu dokumenta je navedeno da je voditelj konsultacija u vezi s ovim sporazumom Sanja Miletović.

Prema dostupnim informacijama, Miletović je 2019. godine, postavljena na radno mjesto stručnog savjetnika za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL u Odjeljenju za međunarodnu saradnju, harmonizaciju i pravne poslove u Uredu generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo. S obzirom na tu poziciju i zaduženja vezana za međunarodnu saradnju i s Evropskom organizacija za sigurnost zračne plovidbe, još je apsurdnije da konsultacije o sporazumu sa zemljom pod sankcijama EU vodi upravo Miletović.

Voditeljica konsultacija je Sanja Miletović iz Direkcije za civilno vazduhoplovostvo BiH

Inače, na čelu Direkcije Čedomir Šušnjar, kojeg je na tu funkciju postavio SNSD.

Dalje, u dokumentu o sporazumu Vijeća ministara BiH sa Vladom Ruske Federacije navodi se da „sporazumne strane olakšavaju prihvatanje odobrenja o plovidbenosti i ekološko testiranje i odobravanje zrakoplovnih proizvoda, kao i procjenu kvalifikovanosti simulatora letenja druge sporazumne strane.

Navodi se i da će dvije zemlje „olakšati prihvatanje odobrenja i praćenje objekata za održavanje i objekata za prepravke ili modifikacije, osoblja za održavanje, posade, ustanova za vazduhoplovnu obuku i letačkih operacija“!

Prema sporazumu organi nadležni za provođenje ovog sporazuma sa ruske strane su Savezna agencija za zračni transport Ruske Federacije, a sa bosanskohercegovačke strane , kako se navodi Generalna direkcija za civilno zrakoplovstvo pri Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.