Vijesti

Skupština KS: Hoće li biti usvojene izmjene Zakona o turizmu?

Prijedlog izmjene Zakona o turizmu, kojim su redefinisani ciljevi, djelatnost i zadaci Turističke zajednice u smislu preciznijeg uređenja materije i usklađivanja sa praksom drugih zemalja, bit će tema današnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

U Prijedlogu se navodi da podnosioci zahtjeva za izdavanje licence za organiziranje turističkog putovanja uz zahtjev nisu obavezni da opće uslove putovanja ovjere kod strukovnog udruženja/udruge turističkih agencija u Bosni i Hercegovini (UTA BIH), a niti da prilože dokaz o članstvu u strukovnom udruženju UTA BIH te se produžava rok za izdavanje licenci sa 15 na 30 dana, dok se rok važenja izdate licence produžava sa tri na pet godina.

Ukida se Ured za podršku

Smanjen je broj organa Turističke zajednice sa pet na četiri organa, odnosno, ukida se Ured za podršku turizmu koji nikada nije ni osnovan te se propisuje da su organi TZ skupština, nadzorni odbor, turističko vijeće i direktor.

Također, izmjene se odnose i na sastav kolektivnih organa TZ, odnosno smanjen je broj članova kolektivnih organa i to: broj članova Skupštine smanjen je sa pet na tri člana i broj članova Turističkog vijeća smanjen je sa sedam na tri člana, dok broj članova Nadzornog odbora ostaje isti.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo kojim se propisuje osnivanje kantonalne uprave za komunalne poslove.

Donošenjem ovog zakona Kanton Sarajevo bi uticao na određeno ponašanje građana i pravnih subjekata, a koje se smatra neadekvatnim, kroz uvođenje direktnih mjera za sankcionisanje.

Mjere se ogledaju u kažnjavanju osoba u prekršaju izdavanjem prekršajnog naloga, te provođenjem indirektnih mjera koje podrazumijevaju prisustvo komunalnih policajaca na terenu svakodnevno 24 sata dnevno i svih sedam dana u sedmici.

Komunalna policija

Donošenjem zakona o komunalnoj policiji, komunalni policajci će kao i komunalni inspektori, u skladu sa svojim ovlaštenjima, biti u mogućnosti da izdaju prekršajni nalog kada uoče i utvrde prekršaj iz oblasti komunalne čistoće.

Zaprijećenje kazne iznose od 50 do 15.000 KM za sve subjekte.

Zastupnici će između ostalog razmantrati i Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, Nacrt zakona o sportu, Prijedlog odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda BiH od posebnog interesa za KS te Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.