specifični poslovi

Šta kažu podaci o strukturi zaposlenih u OSA-i?

Veoma mali procent je žena i na čelnim pozicijama u OSA-i

Problem angažmana po osnovu ugovora o djelu u državnim institucijama, posebno kada se na taj način angažiraju osobe za poslove koji su predviđeni sistematizacijom rada, jedan je od najučestalijih na koji godinama ukazuju kako državni, tako i federalni revizori.

Državna zastupnica Mia Karamehić-Abazović na adrese brojnih državnih institucija uputila je u vezi sa ugovorima o djelu niz pitanja koja se tiču broja osoba angažiranih po tom osnovu u prethodne tri godine.

Brojni odgovori

Zastupnica Karamehić-Abazović od istih institucija je tražila i podatke o spolnoj zastupljenosti zaposlenih.

Među brojnim odgovorima koji stižu, zanimljivi su oni iz Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.

Mala zastupljenost žena

Kako zbog specifičnosti poslova ove institucije koje obavlja pa je opravdano limitirana u odgovorima, tako i zbog toga jer jedan od odgovora otkriva da je u OSA-i veoma mali broj žena, naročito na rukovodećim pozicijama u OSA-i.

Sudeći prema odgovoru, OSA je smanjila broj zaposlenih po ugovoru o djelu, u odnosu na prethodne tri godine za čak 21 osobu.

"Obavještavamo Vas da je trenutno u Agenciji angažovano 18 lica po osnovu ugovora o djelu, od čega 15 lica na jednostavnim privremenim poslovima van sjedišta Agencije, a tri lica su angažovana na složenim poslovima.

U protekle tri godine bilo je angažovano 39 lica po osnovu ugovora o djelu, od čega 28 lica na jednostavnim poslovima van sjedišta Agencije, a 11 na složenim poslovima kako van tako u sjedištu Agencije.

Opis poslova

Opis poslova koji su obavljali lica angažovana po ugovoru nisu sistematizovani postojećim Pravilnikom.

Imajući u vidu karakter rada Agencije nismo u mogućnosti dostaviti opis složenih poslova na kojima su lica bila angažovana po osnovu ugovora o djelu", navodi se u odgovoru direktora OSA-e Almira Džuve .

S druge strane, poražavajući su podaci o broju žena zaposlenih u OSA-i koje od ukupne strukture zaposlenika čine 30, 22 posto. Muškarci su u značajnoj većini i čine 69,78 posto zaposlenih.

Podaci o ugovorima o djelu

Veoma mali procent je žena i na čelnim pozicijama u OSA-i.

Tako je vidljivo da od 82 pozicije predviđene za direktore direktorata, šefove kabineta i kancelarija, kao i odsjeka, te savjetnika u OSA-i, čak 70 rukovodećih pozicija pripada muškarcima.

Samo 12 žena je na nekoj od rukovodećih ili šefovskih pozicija u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.