Vijesti

Stari grad Ostrožac sa tri historijske epohe privlači turiste iz cijele BiH

Stari grad Ostrožac 2013. godine proglašen je nacionalnim spomenikom, a iznimno vrijednim ga čini podatak da obuhvata tri historijske epohe

Stari grad Ostrožac 2013. godine proglašen je nacionalnim spomenikom, a iznimno vrijednim ga čini podatak da obuhvata tri historijske epohe. Ovaj kulturno-historijski spomenik sastoji se od srednjovjekovne utvrde, utvrde iz osmanskog perioda, dvorca Lothara von Berksa i zbirke skulptura postavljene u prirodnom okruženju Starog grada. Sagrađen je 1286. godine kao posjed knezova Blagajskih Babonića, hrvatske plemićke porodice koja je u tom periodu vladala ovim mjestom. Manji dodatak u dvorcu urađen je između 1900. i 1906. godine za članove habsburške porodice.

Na osnovu historijskih podataka, utvrđeno je da su ove krajeve naseljavali Japodi, koji su gradili svoje utvrde na uzvisinama. Tako je nastao i Stari grad Ostrožac, napravljen na uzvisini koja dominira nad Unom i njenim kanjonom. Kulturno-historijski značaj Starog grada Ostrožac je ogroman, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Direktor Centra za kulturu i turizam Grada Cazina Ermin Beganović precizirao je za Fenu da je to najveći nacionalni spomenik koji se nalazi na teritoriji BiH. Uključuje tri različite historijske epohe značajne za historiju BiH - srednjovjekovni, osmanski i austrougarski dio.

Unutar kompleksa Starog grada Ostrožac nalazi se kolonija skulptura koja je formirana u bivšoj Jugoslaviji. Bila je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija ovakvog tipa koje BiH ima i sigurno jedna od manifestacija sa najdužim kontinuitetom.

Stari grad Ostrožac 2013. godine proglašen je nacionalnim spomenikom

"Centar za kulturu i turizam Grada Cazina je ulagao određena sredstva u partnerstvu sa Gradom Cazinom, koji je najveća sredstva osiguravao u svom budžetu, tako da je 90 posto vanjskih zidina Starog grada Ostrožac u potpunosti obnovljeno, a opasnost od urušavanja zidina na ovom lokalitetu je svedena na minimum. U narednom periodu Centar za kulturu i turizam namjerava pristupiti temeljitoj rekonstrukciji pojedinih dijelova. Prvi dio za koji su se odlučili je Dvorac Lotara Von Berksa, za koji je izrađen glavni projekat u vrijednosti od 85.000 KM, pribavljena je građevinska dozvola i time su ispunjeni svih uslovi da bi se moglo pristupi rekonstrukciji", kazao je on.

Amandmanom na budžet Vlade Federaciji BiH predviđeno je da se za Stari grad Ostrožac izdvoji 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok je Centar za kulturu Grada Cazina aplicirao na različite fondove u namjeri da dobije značajnije novčane iznose. Tako se s pravom ove godine može očekivati da se po prvi put pristup rekonstrukciji dvorca koji ima najveća oštećenja od svih dijelova kompleksa Starog grada Ostrožac.

Stari grad Ostrožac 2013. godine proglašen je nacionalnim spomenikom, a iznimno vrijednim ga čini podatak da obuhvata tri historijske epohe
Prošle godine zabilježeno između 13.500 i 13.700 posjetitelja

"Paralelno s tim procesom počeli smo izradu projektne dokumentacije za kompletan dio nacionalnog spomenika izuzev dvorca Lothara von Berksa, te ako dobijemo grantove na koje smo aplicirali do kraja ove godine bi smo mogli imati i ostalu projektnu dokumentaciju za druge dijelove. To nam u budućnosti stvara mogućnost da pristupimo kompletnoj rekonstrukciji Starog grada Ostrožac", naglasio je Beganović.

Dodaje da je na Starom gradu Ostrožac uspostavljen sistem upravljanja turističkom lokacijom, te da s ponosom može istaknuti da je prošle godine zabilježeno između 13.500 i 13.700 posjetitelja, ovisno od dobnim kategorijama.

"Mislim da je na osnovu tih brojki Stari grad Ostrožac ubjedljivo najposjećenija kulturno-historijska destinacija na području Unsko-sanskog kantona", kaže Beganović.