DUGI REDOVI

Svakodnevnica u Banjoj Luci: Građani čekaju po tri sata da predaju zahtjev za novi lični dokument

Gužve u Odsjeku za izdavanje ličnih dokumenata u Banjoj Luci svakodnevna su standardna slika, ali u posljednje vrijeme gužve su veće i čekanja u redu traju i po tri sata i više.

"Zahtjev za pasoš za dijete sam predao 1. aprila, a dokument sam preuzeo tek iz trećeg pokušaja. U dva pokušaja se bukvalno nije moglo ući u prostoriju kolika je gužva bila. Osim toga, na istim šalterima se predaju zahtjevi za dokumente i preuzimaju. Tolike pare smo dali za razne elektronske usluge u javnoj upravi, pa zar se više i ova usluga za svakog građanina ne može dići na dostojanstven nivo. U Srbiji elektronskim putem zakažeš termin za takve stvari i nema ovakvog ponižavanja", kaže za Fenu jedan građanin Banje Luke koji je dokument preuzeo 14. maja.

Nadležni kao jedan od razloga zašto su tolika čekanja u kancelariji Odsjeka za izdavanje ličnih dokumenata navode to da je ove godine broj podnesenh zahtjeva građana na šalterima za izdavanje ličnih dokumenta veći za 100 posto u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine.

Dnevno se, kako kažu, više stotina građana obraća sa zahtjevom.

"Ali, svi podneseni zahtjevi se rješavaju u što kraćem i zakonom predviđenom roku. Svakodnevno više stotina građana se obraća zahtjevom, a razlog povećanog broja podnesenih zahtjeva je istek/zamjena ličnih dokumenata (lične karte, vozačke dozvole i pasoši)", kaže za Fenu portparol Policijske uprava Banja Luka Milana Stojanović.

U Policijskoj upravi mole građane za strpljenje i razumijevanje, “jer su u cilju što efikasnijeg pružanja usluga, a radi ostvarivanja njihovih prava, angažovani maksimalni resursi, kao i dodatni službenici za rad na šalterima”.

Podsjećaju da je rad Odsjeka za izdavanje ličnih dokumenata, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove Policijske uprave Banja Luka organizovan u dvije smjene, svakim radnim danom od 7 do 20 sati.

"Svi šalteri u Odsjeku su shodno određenoj namjeni u funkciji i rade punim kapacitetom", tvrde u Policijskoj upravi.