objavljeni podaci

Sve više preleta aviona iznad BiH, rekord pao prošle godine u julu: Nebom iznad bih letjela 2.162 aviona

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, usvojilo je izvještaj o realizaciji Politike upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine za 2023. godinu koji pokazuje rast preleta kroz zračni prostor BiH u odnosu na 2019. i 2022. godinu.

Međutim, slijetanja i polijetanja s međunarodnih aerodroma bila za jedan posto manja u odnosu na 2022. zbog smanjenja broja operacija Wizz Aira i gašenja njegovih baza na međunarodnim aerodromima u Tuzli i Sarajevu.

Prosječni broj preleta aviona u zračnom prostoru BiH u prošloj godini iznosio je 1.420, a najveći broj preleta je zabilježen 29. jula kada su registrirana 2.162. Istog dana je evidentiran i najveći broj zrakoplovnih operacija u jednom satu, i to 154 u vremenu od 9.40 do 10.40 sati.

Kada je riječ o operacijama zrakoplova u području odgovornosti jedinica prilazne i aerodromske kontrole letenja (JPKAL) Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, zabilježene su 30.062 operacije u prošloj godini u odnosu na 31.481 u 2022. godini. Najviše operacija, i to 17.199 zabilježio je JPKAL Sarajevo, a najmanje JPKAL Mostar 841, dok su JPKAL Tuzla i Banja Luka zabilježili 5.498 odnosno 6.524 operacije.