Moć Jugoslavije

Tito je jednim telefonskim pozivom učinio da pola planete prekine diplomatske odnose sa Izraelom

Vlada SFRJ zbog toga je odlučila prekinuti diplomatske odnose SFRJ s Izraelom, ističući ponovo da odgovornost za sve posljedice koje iz toga proizlaze pada isključivo na vladu Izraela”, stajalo je u noti.

Dok čekamo kopneni napad Izraela na Gazu, zanimljivo je podsjetiti da je u usporedivim okolnostima prije 56 godina – kada je Izrael 1967. u Šestodnevnom ratu napao Egipat, Siriju i Jordan – tadašnja Jugoslavija prekinula diplomatske odnose s Izraelom, piše Slobodna Dalmacija.

Šestodnevni rat, u kojem je Izrael osvojio i okupirao velike dijelove arapskog teritorija – od Egipta Gazu i Sinajski poluotok, od Jordana arapski dio Istočnog Jeruzalema i Zapadnu Obalu, a od Sirije Golansku visoravan – trajao je od 5. do 10. juna 1967., a već 11. juna zamjenik državnog sekretara za vanjske poslove Mišo Pavićević uručuje poslaniku Izraela Avigdoru Daganu protestnu notu da će, ako Izrael ne povuče svoje snage s okupiranih teritorija, Jugoslavija prekinuti s njim diplomatske odnose.

"Sastanak je trajao pet minuta!"

Kako u iscrpnom radu „Prekid diplomatskih odnosa SFRJ–Izrael 1967. godine” navodi autor Aleksandar Lebl – dugogodišnji novinar Večernjih novosti i Borbe, koji je 2020. preminuo u Beogradu u 99. godini – taj susret Pavićevića i Dagana održan je u Državnom sekretarijatu navečer u 22.30 i „trajao je pet minuta”, a Dagan je Pavičeviću rekao kako će sa sadržajem note upoznati svoju vladu i obavijestiti ga o njenom odgovoru.

Dva dana kasnije, 13. juna, kada je postalo jasno da Izrael neće povući vojsku s arapskih teritorija, došlo je do novog susreta Pavičevića i Dagana u Državnom sekretarijatu SFRJ, a tom prilikom Pavičević je izraelskom poslaniku, „tačno u 15.10 sati”, uručio notu o prekidu diplomatskih odnosa.

„Vlada SFRJ konstatira da je vlada Izraela ignorirala upozorenje vlade SFRJ izraženo u njenoj noti izraelskom poslanstvu u Beogradu od 11. juna o. g. i da je nastavila s poduzimanjem aktivnosti koje očigledno potvrđuju da vlada Izraela i dalje sprovodi agresiju prema arapskim zemljama. Vlada SFRJ zbog toga je odlučila prekinuti diplomatske odnose SFRJ s Izraelom, ističući ponovo da odgovornost za sve posljedice koje iz toga proizlaze pada isključivo na vladu Izraela”, stajalo je u noti.

Bilo je to vrijeme drugačijih suvereniteta u odnosu na današnje. Jugoslavija je te 1967. već uživala status predvodnice Pokreta nesvrstanih – koji je okupljao većinu članica UN-a – te je zahvaljujući tome izgradila snažnu vanjskopolitičku poziciju koja joj je omogućila da može povući ovako radikalan diplomatski potez prema Izraelu.

Štoviše, ne samo što je Jugoslavija prekinula odnose s Izraelom, nego je jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito izravno urgirao kod vodstva SSSR-a i drugih zemalja sovjetskog lagera da i one to naprave, što se i dogodilo: tih dana diplomatske odnose s Tel Avivom prekinule su sve članice lagera, osim Rumunije.

Da bi se bolje razumio ovaj jugoslavenski potez, valja ukratko proći kroz historiju jugoslavensko-izraelskih odnosa od osnivanja Države Izrael 1948. godine pa do Šestodnevnog rata 1967. godine. Takva analiza pokazuje da se Jugoslavija nije protivila osnivanju Izraela, te da su prvih nekoliko godina odnosi između Beograda i Tel Aviva bili dobri.

Tri zemlje glasale za židovsko-arapsku federaciju

Kad je u aprilu 1947. UN formirao posebnu komisiju za pitanje Palestine (United Nations Special Commission on Palestine – UNSCOP), među 11 članica komisije našla se i Jugoslavija. Sedam članica bilo je za podjelu Palestine na židovsku i arapsku državu, tri zemlje bile su za židovsko-arapsku federaciju (Jugoslavija, Indija i Iran), dok se jedna članica suzdržala.

Konačno, na Generalnoj skupštini UN-a od 29. novembra 1947. većina članica glasala je za podjelu Palestine, što su podržali i SAD i SSSR, pa je 14. maja 1948. David Ben-Gurion u Tel Avivu objavio Deklaraciju o nezavisnosti, čime je odmah počeo prvi izraelsko-arapski rat, jer se arapske zemlje nisu složile s otimanjem ijednog dijela palestinskog teritorija. Arapske vojske su izgubile taj rat i tako je zaživjela Država Izrael.

Jugoslavija je priznala Izrael već 19. maja 1948. godine. Ubrzo su uspostavljeni diplomatski odnosi i potpisan prvi trgovinski sporazum, čime su se počeli razvijati i privredni, a potom i kulturni i drugi odnosi.

– U Jugoslaviji je vladalo pozitivno raspoloženje prema Izraelu kao zemlji, njegovoj politici i naporima da prihvati Židove koji su željeli tamo živjeti. Posebnu pažnju izazivali su kibuci kao socijalistički oblik organiziranja u poljoprivredi. U Izrael su iz Jugoslavije dolazile studijske grupe i vraćale se s povoljnim utiscima i ocjenama – piše Lebl.

Spomenuti autor navodi da pogoršavanje jugoslovensko-izraelskih odnosa – do čega je došlo sredinom 50-ih godina – ima u osnovi „negativne ocjene jugoslavenskog rukovodstva o razvoju svjetske situacije nakon završetka Drugog svjetskog rata, karaktera Izraela kao države i njegovom mjestu i ulozi u svijetu, i politici i konkretnim potezima njegove vlade”.

Naime, jugoslavenski komunisti smatrali su da je u toku „ogorčena borba između imperijalističkih snaga, sa SAD na čelu, koje nastoje ovladati svijetom i pritom ne biraju sredstva” i „slobodoljubivih snaga, koje predvode u prvom redu komunisti, odnosno Sovjetski Savez, koji su najvažniji zaštitnici i zastupnici malih zemalja i zemalja koje teže da se otrgnu od kolonijalnog jarma”. Nakon raskida sa Staljinom 1948. ta se ocjena donekle mijenja, pa se „i Sovjetskom Savezu pripisuju hegemonističke težnje”, dok se prema SAD-u, „odakle počinje stizati vojna i ekonomska pomoć, ublažava javna kritika”.

U takvoj konstelaciji, kako piše Lebl, „Jugoslavija je stvaranje židovske države smatrala važnim događajem u antiimperijalističkoj borbi”. A onda se percepcija promijenila.