Vijesti

Transparency International o stanju u RS: Stranačko upravljanje školama mora prestati 

Transparency International (TIBiH) poziva Ministarstvo i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) da uspostave mehanizme koji će omogućiti smanjenje uticaja politike na upravljanje školskim ustanovama, što će  dovesti i do poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

"Zbog negativnih posljedica trenutnog načina stranačkog upravljanja obrazovnim ustanovama u RS, TIBiH smatra da je dobra prilika za suštinsku reformu donošenje novog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS koji će se na narednoj sjednici naći pred poslanicima.

Uputili komentar

TIBIH je uputio komentare na predloženi nacrt zakona Ministarstvu prosvjete i kulture RS u kojima se posebno ističe potreba smanjenja uticaja Vlade RS na postavljanje direktora osnovnih škola", navodi se u saopćenju TIBiH.

Dodaje se da je takav način upravljanja u prethodnom periodu doveo do stranačke raspodjele rukovodećih pozicija, što se kasnije odrazilo i na partijsko zapošljavanje nastavnog kadra.

"TIBiH prima brojne prijave na namještene konkurse, nezakonite premještaje kao i žalbe roditelja na kvalitet obrazovanja. U dva slučaja čak je došlo i do bojkota nastave i protesta djece i roditelja nezadovoljnih čestim promjenama nastavnog kadra i sve očitijim primjerima partijskog zapošljavanja", navodi se u saopćenju.

Zbog toga je prijedlog TIBiH da školski odbor kao heterogeno i participativno tijelo upravljanja ima ključnu ulogu u imenovanju direktora koji će se birati nakon provedenog javnog konkursa.

U novom zakonu koji je upućen u proceduru i dalje se predviđa da Vlada RS na prijedlog ministra imenuje direktore, a čak se i ostavlja mogućnost da ministar ne predloži ni jednog kandidata sa spiska koji nakon provedenog konkursa dostavi školski odbor.

TIBiH smatra da je potpuno nesvrsishodno provoditi postupak konkurencije za izbor i imenovanje direktora, trošiti materijalne i ljudske resurse na postupak selekcije, a zatim ostaviti mogućnost da se ne predloži ni jedan kandidat.

Česta praksa

"To omogućava Vladi RS da imenuje vršioce dužnosti direktora što je u prethodnom periodu bila česta praksa, posebno prilikom sklapanja koalicionih dogovora vladajućih partija", navodi se u saopćenju.

TIBiH još predlaže da se direktori biraju na najviše dva mandata koji bi bili ograničeni na pet godina, da kandidati na mjesto direktora moraju dostaviti prijedlog programa rada, a da školski odbor ima obavezu tražiti stručno mišljenje o kvalitetu tog programa, što bi u konačnici uticalo na ishod konkursa.

TI BiH poziva  Ministarstvo i poslanike u Narodnoj skupštini RS da prihvate navedene prijedloge i uspostave mehanizme koji će omogućiti smanjenje uticaja politike na upravljanje školskim ustanovama, a što će svakako dovesti i do poboljšanja kvaliteta obrazovanja.