SBK

Travnik će dobiti prihvatnu stanicu za žrtve nasilja. Načelnik: Općina je opredijeljena za osiguravanje zdravog i sigurnog okruženja

Travnik će kao prva srednjobosanska općina uspostaviti prihvatnu stanicu za žrtve nasilja kroz izmještanje i opremanje dosadašnje prostorije koja je u tu svrhu funkcionirala pri Centru za socijalni rad općine Travnik.

Inicijativa osposobljavanja funkcionalne stambene jedinice za potrebe žrtava nasilja predviđena je Akcijskim planom 2022. – 2024. Multidisciplinarnog tima za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom općine Travnik, koji je formirao načelnik Općine Travnik Kenan Dautović.

Kako se navodi u saopćenju, Dautović je istaknuo da je Općina Travnik opredijeljena za osiguravanje zdravog i sigurnog okruženja, te da Akcijski plan predstavlja nastavak provođenja lokalne javne politike u oblasti zaštite žrtava nasilja.

"Tim koji čine nadležna služba i općinske institucije, te nevladine organizacije, formiran je s ciljem unaprjeđenja saradnje nadležnih institucija i organa na području općine Travnik, a u svrhu koordiniranog djelovanja u unapređenju sistema zaštite prava djece i mladih općine Travnik", kazao je Dautović.

Socijalni radnik Centra za socijalni rad općine Travnik Emir Šakić istaknuo je da se uslijed sve učestalije pojave nasilja u porodici i trgovine ljudima, ukazala potreba da se oformi prihvatna stanica u punom kapacitetu, s obzirom da dosadašnja nije adekvatno odgovarala sadašnjim potrebama.

Šakić je također naglasio da je Travnik jedina lokalna zajednica na području Srednje Bosne koja je organizirana i kroz dežurstvo od 24 sata, pri čemu su konstantno na usluzi građanima u potrebi.

Dodao je i da nasilje širok pojam, te da nije rasprostranjenije nego što je to bilo ranije, ali da se o nasilju danas više priča u medijima i na društvenim mrežama, ali se rjeđe prijavljuje nadležnim institucijama.

"Zanimljivo je da u Travniku, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, o nasilju, zapravo, najviše priča kada ono izađe iz okvira zgrade i postane vidljivo svakome. Svaki građanin ima, ne pravo, nego obavezu da prijavi svaki oblik nasilja ili eksploatacije", poručio je Šakić, te pozvao građane da prijavljuju nasilje nadležnim institucijama.