Ekonomija

Trgovinski deficit FBiH u januaru 2022. godine 327.063.000 KM

Federacija BiH je u januaru 2022. godine ostvarila izvoz u vrijednosti 929.064.000 KM, što je za 2,5 posto manje u odnosu na decembar 2021. godine ili 54 posto više u odnosu na januar 2021. godine.

U januaru 2022. ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.256.127.000 KM, što je za 16,1 posto manje u odnosu na decembar 2021., odnosno 47,9 posto više u odnosu na januar 2021. godine.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom u januaru je 74 posto, što je za 10,3 posto više u odnosu na decembar 2021. kada je pokrivenost iznosila 63,6 posto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za januar 2022. iznosi 327.063.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U januaru 2022. se iz FBiH najviše izvozilo u Njemačku, zatim Hrvatsku i Srbiju, a najviše se uvozilo iz Njemačke, Italije i Hrvatske.