uzalud radovanje

Tumačenje pravnika: Šta znači odluka Kantonalnog suda o NO KCUS-a i kakve su poljedice? Ne brinite, Sebija se neće vratiti

doktorat Sebija Izetbegović KCUS-a, Upravni odbor KCUS-a, UO KCUS-a

Mnoge je iznenadila vijest da je Kantonalni sud u Sarajevu poništio imenovanje Nadzornog odbora KCUS-a.

U rješenjeu, Sud je naložio Vladi FBiH da sve vrati u prvobitno stanje prije izbora novog NO.

No, mnogi su se pitali šta to znači za nedavni izbor direktora Ismeta Gavrankapetanovića.

Članica NO Maida Galijatović već je za Raport kazala da neće imati nikakvog utjecaja, a kontaktirali smo i neke pravnike koji su nam protumačili odluku Kantonalnog suda.

Oni advokati s kojima smo razgovarali, kazali su nam da bi svako u ovoj sitauciju bi podnio zahtjev za vanredno preispitivanje odluke Kantonalno suda, jer je to pravni lijek.

Dalje navode kako se nakon toga odluka Kantonalnog suda neće moći izvršiti jer će Vlada FBiH tražiti odlaganje dok se ne razriješi zahtjev za vanrednim preispitivanjem.

Oni ističu i posebnu činjenicu da je Vrnovni sud FBiH zauzeo stav da se na smjene članova UO i NO javnih ustanova i kompanija ne odnose prava iz radno- pravnog statusa.

To faktički znači da ova odluka Kantonalnog suda neće u suštini ništa promijeniti. Sebija Izetbegović se neće vratiti na čelo KCUS-a.