porezna uprava fbih

U Tuzli prodata zaplijenjena imovina za 196.000 KM

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Tuzla je 3 aprila ove godine izvršio direktnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika-dužnika Olimp d.d. Gračanica i Fortex d.o.o. Gračanica zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Cijena za koju prodata imovina poreznih obveznika-dužnika iznosi ukupno 196.000 KM.

Navedeni iznos kupci su u zakonski ostavljenom roku u cijelosti uplatili na račune dužnih javnih prihoda poreznih obveznika - dužnika.

Od imovine poreznog obveznika-dužnika Olimp d.d. Gračanica prodata je nekretnina, a od imovine poreznog obveznika - dužnika Fortex d.o.o. Gračanica prodate su mašine i nekretnina.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate.

Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ako se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti.

Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu, objavila je Porezna uprava.