Vijesti

Ugledni advokat Anto Nobilo objasnio mogu li preživjele žrtve tužiti RS

"Onako kako je shvaćam pravo u bivšoj Jugoslaviji, tu pravnu stečevinu su više manje sve države Jugoslavije nastavljale primjenjivati. Odnosno sadašnje pravo je kompatibilno sa onim u bivšoj Jugoslaviji", kazao je advokat Anto Nobilo u večerašnjem Pressingu na N1.

Nobilo je i dao pojašnjenje da se sve preživjele žrtve konsultuju sa bh. advokatima te da utvrde da li imaju pravo na naplatu pretrpljene štete i tužbu protiv RS.

“Moja poruka je da se svako ide konsultirati sa bosanskim advokatima, posebno onima koji se bave više imovinskim pravom nego ja. Moj ured je naplatio velike štete uime Srba i Bošnjaka kojima je Hrvatska vojska ubila nekoga ili napravila neku imovinsku štetu. Hrvatska redovno isplaćuje štetu. Mislim da bi se žrtve trebale obratiti bh. advokatima i trebale bi proučiti taj problem. Mislim da bi bilo mjesta za tužbu protiv RS“.

Kako je dodao, lokalni sudovi ne mogu ulaziti u diskurs o konačnim haškim presudama.

“Sudovi koji odlučuju o odšteti ne mogu ulaziti u konačne ishode haške presude. Ako u haškoj presudi imate da je Mladić odgovoran, to parnični sud ne može ispitivati. To su utvrđene činjenice, jedino se može utvrđivati ko su bliži članovi porodice. Jedino se može utvrđavati visina štete. Kriminalnu odgovornost ne treba širiti van okvira presude, jer tako neopravdano osuđujemo današnju RS, današnje pripadnike naroda. To bi pogoršalo odnose i prisililo ljude u RS da pošto po tom Mladića, negiraju genocid“.

“Ako se dobro sjećamo, mislim da ćemo se složiti da su ratovi u Hrvatskoj i BiH vođeni s idejom da se stvori “Velika Srbija”. Svi koji su ratovali, to su radili uime Republike Srbije i ostvarenja njihovih političkih interesa. JNA je ostavila svoje naoružanje, sa svojim štabovima. Logistika je išla iz Srbije”.