ministarstvo finansija

Unaprijeđen proces srednjoročnog planiranja u institucijama BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, čime se osigurava planska osnova za kvalitetno upravljanje razvojem.

Donošenjem ove odluke vrši se usklađivanje i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama BiH i optimalna raspodjela resursa te poboljšava proces praćenja i izvještavanja provođenja ove odluke.

Nova odluka o postupku srednjoročnog planiranja pripremljena je na temelju analize primjene ranije odluke u ovoj oblasti, s ciljem unapređenja i pojednostavljenja procesa srednjoročnog planiranja te usklađivanja s drugim propisima o planiranju, kao i poboljšanja efekata planiranja u institucijama na državnoj razini.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, kada prestaje važenje Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.