Ministarstvo rada FBiH

Unapređenje sistema socijalne zaštite: Delić najavio još 300.000 KM za centre za socijalni rad

Ova sredstva će omogućiti centrima za socijalni rad da efikasnije obavljaju administrativne zadatke i fokusiraju se na pružanje neposredne podrške korisnicima

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo je odluku o raspodjeli 700.000 KM za jačanje ljudskih kapaciteta centara za socijalni rad.

Ovim sredstvima nastoji se osloboditi stručno osoblje koje će direktno raditi sa korisnicima, i to kroz angažman dodatnih ljudi koji će raditi na pripremi rješenja, čime se znatno smanjuju administrativne prepreke i ubrzava proces rješavanja pristiglih zahtjeva.

Ministarstvo je danas objavilo da je donesena Odluka kojom se distribuira dodatna podrška od 300.000 KM namijenjena za sufinansiranje potrošnih materijala neophodnih za pripremu i izdavanje rješenja.

Ova sredstva će omogućiti centrima za socijalni rad da efikasnije obavljaju administrativne zadatke i fokusiraju se na pružanje neposredne podrške korisnicima.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je opredjeljenje Ministarstva da u kontinuitetu pruža podršku centrima i osnažuje ih za njihov primarni posao, a to je prevencija negativnih ponašanja u društvu.

"Naš cilj je da centrima za socijalni rad omogućimo optimalne uslove za rad kako bi mogli brže i efikasnije pružati usluge našim građanima. Kontinuirano ćemo raditi na jačanju kapaciteta ovih institucija jer vjerujemo da su oni nezaobilazni u prevenciji i rješavanju mnogih društvenih problema. Ovim korakom, pokazujemo našu posvećenost unaprjeđenju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH", izjavio je ministar Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.