objavili odluku

Upregnute sve strukture u manjem bh. entitetu. Dodika brani i Ustavni sud RS

Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora Službenog glasnika RS Miloš Lukić sudi se pred Sudom Bosne i Hercegovine za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika.

U manjem bh. entitetu upregnute su sve strukture za odbranu lika i djela šefa SNSD-a. U tu se svrhu sada oglasio i Ustavni sud RS.

Kako se navodi u saopćenju, Ustavni sud RS "utvrdio je da Narodna skupština RS usvajanjem i dostavljanjem zakona na proglašavanje i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku RS, te predsjednik RS donošenjem ukaza, nisu povrijedili Ustavom RS utvrđeni postupak donošenja zakona, zbog čega je Sud ocijenio da su osporeni zakoni, u pogledu postupka njihovog donošenja, u saglasnosti sa Ustavom RS".

"Ustavni sud je na današnjoj sjednici, između ostalih odluka koje je donio, usvojio i odluku kojom je odlučio da se ne prihvata inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

U odnosu na činjenicu da je visoki predstavnik za BiH donio Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu osporenih zakona, Ustavni sud je konstatovao da visoki predstavnik za BiH nije institucija ustavnopravnog poretka RS, te da nije moguće vršiti ocjenu ustavnosti zakonodavnog postupka sa aspekta tih akata, tj. u odnosu na njih.

Ustavni sud je takođe ocijenio da Ustav RS nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavni postupak u RS koji, pored usvajanja zakona, uključuje i donošenje ukaza kojim se zakon proglašava", navedeno je, između ostalog, u saopćenju Ustavnog suda RS.