Naša stranka

Urbanistički plan: Zdravije i čišće Sarajevo sa kvalitetnim javnim saobraćajem i manje automobila na ulicama

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo razmatra se Nacrt urbanističkog plana za Kanton Sarajevo. Nacrt će podržati Klub zastupnika Naše stranke koji ovaj dokument smatraju generacijskim razvojnim projektom ne samo grada Sarajeva, već cjelokupne sarajevske kotline.

“Radi se o planu koji predviđa da svi građani svoje svakodnevne potrebe mogu zadovoljiti u krugu od jednog kilometra. To podrazumijeva stvaranje više gradskih centara.

Poseban napredak bit će vidljiv na polju saobraćaja. Saobraćajne gužve bit će izrazito smanjene izgradnjom novih saobraćajnica i pojačanom uslugom javnog prevoza koja će obuhvatiti prostor cijelog kantona.

Izgradnja saobraćajnica se, između ostalog, odnosi na Prvu transverzalu - od centra Sarajeva do Vogošćanske petlje; Južnu longitudinalu - od Mojmila do centra Sarajeva te na brzu cestu od Butila do Darive, saopćeno je iz Naše stranke.

Dodaje se da će se tramvajskom prugom ići do Šipa - na trasi Prve transverzale, te do Dobrinje i Rajlovca. Također, već je poznato, da će tramvaj voziti do Hrasnice.

"Sarajevski aerodrom bit će bolje uvezan s gradom i to tramvajem i lakom željeznicom.

Trolejbus bi, prema Nacrtu, išao do Dobroševića, a već se radi na uspostavljanju trolejbuske veze do Vogošće.

Sve to, uz izgradnju biciklističkih i pješačkih staza snažno će uticati na smanjenje zagađenja zraka ali i na bolju sigurnost u saobraćaju.

Sarajlije će, osim navedenog, dobiti i dvije žičare na dva izletišta, jedno je Hum, a drugo Žuč. Oba ta izletišta bit će uređena tako da zadovoljavaju potrebe izletnika. Također, i iz Hrasnice će se žičarom moći na Igman, čime bi bile smanjene saobraćajne gužve na toj planini", navodi se.

Više računa će se voditi o izgradnji. Koeficijent izgrađenosti će biti u skladu s veličinom zemljišta, što do sada često nije bio slučaj.

"Također, planirana je i izgradnja tvornice za preradu otpada, a svaka općina trebala imati reciklažna dvorišta. To je jedan od gorućih problema koje Sarajevo mora riješiti.

Ukratko, radi se o Sarajevu koje je čišće, zdravije, brže, a istovremeno bez saobraćajnih gužvi.

Naravno, ovo nisu jedini razlozi zbog kojih smo glasali za Nacrt urbanističkog plana, već samo neki od glavnih. Vjerujemo da će on u finalnom prijedlogu biti još bolji. Nacrt će nakon usvajanja ići u javnu raspravu koja će trajati dva mjeseca. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća kako bismo na kraju imali što bolji plan koji će vrijediti do 2036”, saopćeno je iz Naše stranke.