Politika

USAID osigurao UNICEF-u dodatni milion dolara za borbu protiv pandemije u BiH

Sjedinjene Američke Države, putem Agencije za međunarodni razvoj (USAID), osigurale su milion dolara UNICEF-u BiH s ciljem pružanja pomoći Bosni i Hercegovini da odgovori na COVID-19 pandemiju i zaštiti svoje građane.

To su dodatna sredstva koja je USAID dodijelio UNICEF-u BiH za hitni odgovor tokom krize. Od početka pandemije COVID-19, USAID je osigurao blizu 500.000 dolara pomoći UNICEF-u za borbu protiv pandemije u BiH.

Američki ambassador u BiH Eric Nelson je izrazio zadovoljstvo time što Sjedinjene Države nastavljaju pružati podršku Bosni i Hercegovini u odgovoru na pandemiju COVID-19.

- Ova će podrška, u suradnji s UNICEF-om, omogućiti finansiranje rada medicinskih i laboratorijskih timova koji su od presudnog značaja u ovim naporima. Također će podržati napore u oblasti komunikacija, koji su veoma važni za osiguravanje da javnost prepozna i svoju odgovornosti u sprečavanju širenja virusa - dodao je Nelson.

Donirana sredstva UNICEF će koristiti kako bi pomogao BiH u pripremi laboratorijskih sistema, boljoj opremljenosti stručnjaka te jačanju prevencije i odbrane od pandemije u  zajednicama s najvećim rizikom u BiH.

Uz podršku USAID-a, UNICEF će nastaviti podržavati institucije vlasti u njihovim naporima da pruže javnosti pravovremene informacija zasnovane na činjenicama te podržavati medije i novinare, kako bi se spriječilo senzacionalno izvještavanje i promoviralo profesionalno izvještavanje o epidemiji COVID-19. Istovremeno će se podržati i javni emiteri u njihovom radu da osiguraju neophodne sadržaje o higijeni, prevenciji, izolaciji, mentalnom zdravlju i drugim temama relevantnim za potrebe građana.

Sjedinjene Američke Države širom svijeta pružaju podršku zemljama koje su pogođene pandemijom koronavirusa COVID-19. Rade direktno sa lokalnim vlastima, multilateralnim organizacijama, nevladinim organizacijama, privatnim sektorom i drugim organizacijama koje se na terenu bore protiv pandemije. To uključuje rad sa onima na prvoj liniji borbe protiv pandemije kako bi se usporilo širenje virusa, osigurala briga za one koji su pogođeni koronavirusom te opremile lokalne zajednice potrebštinama neophodnim za borbu protiv COVID-19. Tokom posljednjih 25 godina, Sjedinjene Američke Države su uložile više od 1,8 milijardi dolara ukupne pomoći Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ambasade SAD-a u BiH.