konačna odluka

Ustavni sud BiH poništio odluke Vlade FBiH i Vlade RS i zaštitio državnu imovinu

Ustavni sud BiH održao je plenarnu sjednicu na kojoj je van snage stavio odluke Vlade FBiH i Vlade RS koje se tiču državnog zemljišta.

"Odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 89/23 i 100/23; u daljnjem tekstu: Vlada FBiH), Ustavni sud je utvrdio da osporena odluka nije u skladu sa čl. I/1, I/2. i VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da je osporena odluka ništavna i da prestaje važiti od dana objavljivanja te odluke u „Službenim novinama FBiH“. Ustavni sud je naložio Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci", naveli su u saopćenju.

Radi se o odluci Vlade FBiH kojim je izvršena prenamjena šumskog zemljišta u korist rudnika kompanije Adriatic Metals u Varešu.

Što se tiče odluke Vlade RS, koja je prodala zemljište na Jahorini iako se radi o državnom, Ustavni sud je i tu odluku poništio.

"Odlučujući o zahtjevu 13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom („Službeni glasnik RS“ broj 114/23), Ustavni sud je utvrdio da osporena odluka nije u saglasnosti s odredbama čl. I/1, I/2. i VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Također je utvrđeno da je osporena odluka ništavna i da prestaje važiti od dana objavljivanja te odluke u „Službenom glasniku RS“. Vladi Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vlada RS) i Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske je naloženo da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Ustavni sud je naglasio da je Vlada RS raspolagala državnom imovinom koja je pod zabranom raspolaganja i koja je u isključivoj nadležnosti institucija BiH", istakli su u saopćenju.