Apelacija premijera FBiH

Ustavni sud FBiH saopćio presudu o UKC Tuzla: Osnivačima dali rok od šest mjeseci…

Presudom se utvrđuje da je Vlada TK donošenjem Rješenja o privremenom imenovanju UO UKC-a povrijedila prava Vlade FBiH

Osnivači Univerzitetsko – kliničkog centra Tuzla moraju se upisati u sudski registar u roku od šest mjeseci, rečeno je presudom Ustavnog suda Federacije BiH, a po apelaciji federalnog premijera Nermina Nikšića, koja se odnosi na privremeno imenovanje upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u decembru prošle godine uputio je apelaciju Ustavnom sudu FBiH na odluke Skupštine TK koje se odnose na izmjenu upravljačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Prema Statutu, i kantonalna i federalna vlada se navode kao osnivači ove zdravstvene ustanove, no međusobna prava i obaveze nikada nisu definisane. Tako su se nizali problemi poput imenovanja upravnih i nadzornih odbora bez saglasnosti i dogovora između ove dvije vlade.

U sve se uključila i Skupština Tuzlanskog kantona koja je usvojila zaključke u kojima u naveli da ne prihvataju samovoljne akte o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora UKC-a, koje je donijela Vlada FBiH i koje smatraju nezakonitim. Tako je na augustovskoj sjednici Skupština preuzela kontrolu nad UKC-om Tuzla te Vladu TK ovlastila da imenuje Upravni odbor.

Krajem prethodne godine premijer Nermin Nikšić podnio je zahtjev Ustavnom sudu FBiH za rješavanje spora između Vlade Federacije i Vlade Tuzlanskog kantona, a vezano za navedene probleme i izazove oko upravljačke strukture.

Ustavni sud FBiH je donio presudu 21. maja ove godine, a koja je danas saopćena javnosti.

Presudom se utvrđuje da je Vlada Tuzlanskog kantona donošenjem Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla povrijedila prava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, kako se navodi, na osnovu objektivnih dokaza je utvrđeno da su Parlament FBiH i Skupština TK u 2013. godini donijeli odluke o preuzimanju osnivačkih prava, kao i da su donijeli odluke o davanju saglasnosti na statut UKC-a Tuzla, međutim nije izvršen upis suosnivača u registar društava Općinskog suda u Tuzli.

“Nije završen ni ugovor kojim bi se regulisala njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa članom sedam uredbe sa zakonskom snagom ustanova, iako je Vlada kantona pozivala Vladu Federacije BiH na zaključenje istog. FBiH je nastavila dijelom da finansira ovu ustanovu iako nije upisana kao suosnivač”, stoji u presudi.

“Ovakvo postupanje jednog i drugog nivoa vlasti nalažu da ovaj sud u cilju rješavanja spora naloži, u stavu dva izreke ove presude, jer je evidentno da tu spomenuti organi nisu postupali u skladu sa osnovnim i za ovu oblast esencijalnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali je ustavnom obavezom koja nalaže saradnju i međusobno razumijevanje i pomaganje u dobroj vjeri, radi izvršavanja ove zajedničke nadležnosti, preduzmu sve potrebne radnje i donesu neophodne akte nužne za upis ove ustanove i njeno nesmetano funkcinisanje i zakonit rad”, piše.

Rok za upis u sudski registar je šest mjeseci.

“Ukoliko ne postupe po ovom nalogu u zadanom roku, odnosno ne izvrše svoju ustavno-zakonsku obavezu, sva akta donesena od organa vlasti navedenih u tom stavu presude, u odnosu na ovu zdravstvenu ustanovu predstaju da se primjenjuju kako je definisano u stavu tri izreke presude”, naglašeno je, prenosi Tuzlanski.ba.