od 2024. do 2026.

Usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH. Fokusiran je na preporuke Evropske komisije

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Srednjoročni program rada Vijeća 2024. - 2026. godine fokusiran na prioritete i preporuke koje proizlaze iz izvještaja Evropske komisije za daljnji evropski put BiH i ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uz uvažavanje Programa ekonomskih reformi (ERP).

Srednjoročni program rada bit će objavljen na internetskim stranicama Vijeća ministara BiH i Direkcije za ekonomsko planiranje.

Deveti po redu Srednjoročni program rada, koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje, osigurava, među ostalim, plansku osnovu za kvalitetno upravljanje razvojem u skladu s nadležnostima Vijeća ministara BiH i institucija BiH, uz optimalnu alokaciju resursa na prioritetne zadatke.

Programom su predstavljeni ciljevi rada čijim će ispunjenjem 55 institucija, koje izvješće o radu podnose Vijeću ministara BiH, doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta koji su identificirani u Strateškom okviru institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine.

Prateći aneksi sadrže Akcijski plan Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2024. - 2026. godina s portfeljem od 39 srednjoročnih ciljeva, uz procjenu ukupnih troškova i izvora finansiranja, kao i pregled zakona, drugih propisa i razvojno-investicijskih projekata, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.