Vijeće ministara BiH

Usvojena informacija o usklađivanju bh. zakonodavstva s pravnom stečevinom EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas na sjednici Informaciju Direkcije za evropske integracije o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine.

Državna ministarstva, druge institucije BiH i rukovoditelji tijela uprave ovlašteni za donošenje propisa zaduženi su Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH dostavljati sve propise, provedbene i one kojim se ispunjavaju obveze iz dokumenata od značaja za integraciju BiH u EU, radi njihove provjere i potvrde usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a (acquis).

Direkcija za evropske integracije u prošloj godini dala je mišljenje o usklađenosti za 54 objavljena propisa u Službenom glasniku BiH, među kojima je 41 propis usklađivan s acquisom.

Četiri propisa relevantna za proces evropskih integracija donesena su i objavljena bez prethodno pribavljenog mišljenja Direkcije o usklađenosti, navodi se u ovoj informaciji, u kojoj se iznova naglašava obaveza tijela uprave na dosljednu provedbu Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU-a, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.