Valicon ponovo pitao građane BiH da li bi se vakcinisali protiv korone. Rezultati su sad drugačiji

501

S pogoršanjem situacije u pogledu širenja pandemije koronavirusa, i sve učestalijim informacijama o napretku vezano za razvoj vakcine, građani BiH sve više podržavaju vakcinisanje protiv virusa covid-19.

Ipak, i dalje je značajan udio onih koji se protive vakcinaciji – 41%.

Također, bh. građani i dalje u većini smatraju da vakcina ne bi trebalo biti obavezna za sve.
Kompanija Valicon nastavlja, kontinuirano od mjeseca marta, na sedmičnoj/dvosedmičnoj osnovi pratiti utjecaj pandemije COVID-19 na građanke i građane Bosne i Hercegovine.

Istraživanja su provedena putem Valicon online panela JaZnam.ba na reprezentativnim uzorcima za BiH (n=500-650 po valu) online populacije. 38% bh. građana za vakcinaciju, a 41% protiv

Valicon je već u julu ove godine ispitala stavove bh. populacije vezano za mogućnosti vakcinisanja protiv COVID-19. S novim informacijama o razvoju vakcine, te generalnom pogoršanju epidemiološke situacije, željeli smo provjeriti u kojoj mjeri se promijenilo mišljenje populacije u proteklih 4 mjeseca. Prema trenutnim podacima provedenog istraživanja, bosanskohercegovačka populacija je i dalje dosta podijeljena kada je u pitanju vakcinisanje protiv COVID-19 te nije u potpunosti sigurna bi li se vakcinisala.

Za vakcinisanje je 38% bh. populacije, a protiv 41%, dok je ostatak populacije neodlučan i nema jasan stav kada je u pitanju namjera eventualnog vakcinsanja protiv COVID-19. Međutim, ako usporedimo trenutne stavove populacije u odnosu na one iz mjeseca jula, vidljivo da je došlo do porasta udjela građana koji bi se vakcinisali (s 32% u julu na 38% u novembru).

Naime, značajan udio neodlučnih građana iz jula je ipak promijenio svoje mišljenje i sada su otvoreniji za mogućnost vakcinisanja. Sigurno je da je tome doprinijelo sve veće prisustvo informacija u medijima o razvoju vakcine u svijetu, te visokom postotku njene sigurnosti i učinkovitosti.

S druge strane, skoro pa jednak je udio onih građana (39% u julu i 41% u novembru) koji nema namjeru da se vakciniše. Ipak, i njihovi stavovi su sada manje odlučni – smanjen je udio onih koji navode da se sigurno ne bi vakcinisali (sa 22% u julu, na 18% u novembru), a više onih koji se vjerovatno ne bi vakcinisali (sa 17% u julu, na 23% u novembru).

I dalje, glavni razlozi zašto se bosanskohercegovačka populacija ne bi vakcinisala su:

Manjak povjerenja u sigurnost po zdravlje same vakcine protiv COVID-19 (potencijalne nuspojave, sastav itd.);

Generalno nepovjerenje prema vakcini svih vrsta;
Vjerovanje da su antitijela nakon prebolovanog COVID-19 dovoljna i dugotrajna;

Građani BiH za dobrovoljno vakcinisanje.

Kada je u pitanju sama vakcina protiv COVID-19 te hoće li ona biti obavezna za sve građane u Bosni i Hercegovini, ako bi se pitali građani BiH, njih skoro dvije trećine (61%) smatra da vakcinisanje ne bi trebalo biti obvezno, dok nešto više od trećine (39%) podržava obvezno vakcinisanje protiv COVID-19.  Kao što pokazuju rezultati, bh građani nisu promijenili svoje stavove u protekla 4 mjeseca kada je u pitanju obvezno vakcinisanje.

I dalje je dominantan stav među populacijom da bi uvođenje obaveznog vakcinisanja bio udar na ljudsku slobodu te da vakcinisanje treba biti stvar osobnog izbora, a ne nametnuta od strane vladajućih institucija.

Većina evropskih zemalja se trenutno oslanja na dobrovoljno.