etničke kvote

Venecijanska komisija prihvatila zahtjev Komšića o načinu izbora sudija Ustavnog suda BiH

Venecijanska komisija istakla je u mišljenju po zahtjevu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, a o načinu izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da etnička pripadnost nikako ne biti korištena kao osnov za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Također, posebno je istaknuto da etničke kvote ili etnički paritet (2B+2H+2S) se ne mogu koristiti prilikom izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer to predstavlja diskriminaciju i podriva integritet Ustavnog suda BiH i u potpunoj je suprotnosti sa evropskim praksama.

Venecijanska komisija navodi i to da profesionalno iskustvo kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH treba biti precizirano na način da kandidati trebaju imati 10. do 15. godina profesionalnog iskustva na poziciji, sudije, profesora ustavnog prava ili advokata. (stav 34).