brisel

Vijeće EU i Evropski parlament postigli privremeni sporazum o Fondu za reformu i rast za Zapadni Balkan

Predsjedništvo Vijeća Evropske unije i Evropski parlament postigli su privremeni sporazum o uspostavljanju Fonda za reformu i rast za zapadni Balkan. Ovaj instrument je centralni dio Plana rasta za zapadni Balkan koji je Evropska komisija predstavila u novembru 2023. godine, saopćeno je iz Brisela.

Instrument će se odnositi na period od 2024. do 2027. godine i očekuje se da će partnerima EU na Zapadnom Balkanu obezbijediti do dvije milijarde eura grantova i četiri milijarde eura kreditnih sredstava.

On će dopuniti postojeći Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III), ali i značajno povećati finansijsku pomoć partnerima u regionu.

Fond će podržati partnere EU sa Zapadnog Balkana u poduzimanju reformi u vezi sa EU i stimulirati njihovu ekonomsku konvergenciju sa EU, na osnovu ambicioznih reformskih agendi.

Fond će također promovirati usklađivanje partnera s vrijednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU s ciljem budućeg članstva u Evropskoj uniji.

Privremeni sporazum će sada morati potvrditi Vijeće EU i Evropski parlament s ciljem da ga obje institucije zvanično usvoje nakon pravno-jezičke revizije.