komisiona prodaja

Vijeće ministara dalo saglasnost: Ministarstvo odbrane će prodati višak oružja i municije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane, usvojilo je Aneks Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane (Dobojski sporazum).

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će pripremiti potpisivanje Aneksa Sporazuma s predstavnicima vlada Federacije BiH i RS, a za potpisnika uime Vijeća ministara BiH određen je ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Aneksom se propisuje postupak i uvodi procedura komisione prodaje i izvoza viškova pokretne imovine koja je vlasništvo Bosne i Hercegovine - Ministarstva odbrane BiH, uz potpuno poštivanje ustavne strukture BiH i nadležnosti svih nivoa vlasti. Radi se o viškovima naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava te sekundarnih sirovina nastalih u procesu njihove delaboracije i/ili uništenja, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Uvođenjem komisione prodaje, uz direktnu prodaju koju je ranije reguliralo Ministarstvo odbrane, stvaraju se uvjeti za efikasnije vođenje ovog procesa i rast budžetskih prihoda.

Kako je navedeno, na ovaj način želi se omogućiti prodaja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, jer su za njihovo čuvanje u skladištima u proteklih 14 godina izdvojena značajna finansijska sredstva, uz gubitak prihoda.

Vijeće ministara BiH dalo je podršku naporima i aktivnostima Ministarstva odbrane na implementaciji "Perspektiva" programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i "Preventiva" projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama (OS) Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Prethodno je na sjednici usvojena Informacija o provedenim aktivnostima u ovim oblastima u 2023. godini.

U periodu samostalne implementacije „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja personala u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH otpušteno je 417 vojnika, od ukupno planiranih 450. Asistirano je 365 osoba i utrošeno ukupno 1.097.036 KM, a prosječna tranzicijska asistencija po jednom korisniku iznosila je 2.965,20 KM. Ovaj višegodišnji projekt realiziran je vrlo uspješno u skladu s predviđenom dinamikom i bit će nastavljen do kraja 2025. godine.

Samostalno se implementira i vlastiti „Preventiva“ projekt od 2016. godine, koji je usmjeren na oblast zaštite mentalnog zdravlja, psihosocijalne asistencije i relaksacije pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH. Ovim programom u prošloj godini je obuhvaćeno 132 pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, a za ove namjene je izdvojeno 77.760 KM.