DRŽAVNA VLAST

Vijeće ministara o izmjeni odluke o imenovanju Koordinacionog tijela za Trgovsku goru

Vijeće ministara održaće danas sjednicu na čijem je dnevnom redu prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Koordinacionog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Ministri bi o ovoj tački dnevnog reda trebalo da raspravljaju na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministarstvo spoljnih poslova na dnevni red dostavilo je Nacrt osnova za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara i Populacionog fonda UN, a Ministarstvo sigurnosti prijedlog odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za praćenje primjene dokumenta "Sigurnosna politika BiH".

Teme za ovu sjednicu su i prijedlog odluke o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavljanju kulturnih ruta za BiH, te Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o Savjetu za sigurnost saobraćaja.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dostavilo je informaciju o preduzetim koracima za rješavanje diskriminacije stranih farmaceutskih kompanija u vezi sa listom lijekova na kantonalnom nivou, te Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za 2023. godinu.

Na dnevnom redu je i informacija o statusu Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH, na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija u Vijeću ministara.