ministarstvo finansija

Vijeće ministara usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2024.

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period od I do III 2024. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 327.138.627 KM ili 102 % u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u budžetu za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 279.446.223 ili 87 % u odnosu na 1/4 sredstava budžeta za 2023. godinu, bez namjenskih sredstava, odnosno 46 % u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci u prvom kvartalu 2024. godine veći su za 37,5 milijuna KM ili 15% u odnosu na isti period prethodne godine zbog povećanja brutoplaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH i većeg izvršenja tekućih grantova i transfera.

Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga izmirene su pravodobno u ukupnom iznosu od 359.742.566,88 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 284.129.966,39 KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 75.612.600,49 KM, saopćeno je iz Vijeća ministara.