Konačni stav

Vlada KS neće sad povećavati koeficijent radnicima u zdravstvu. Pročitali kolike su plaće

Kosovac, Vranić i Uk (Foto: SB)

Vlada Kantona Sarajevo neće sad ići u povećanje koeficijenta radnicima u zdravstvu.

Stav je to koji su danas iznijeli premijer KS Nihad Uk, ministar zdravstva Haris Vranić te Muamer Kosovac, direktor ZZO KS.

"Vlada KS je u proteklih nekoliko mjeseci aktivno radila na pitanju zahtjeva zdravstvenih radnika da se pristupi izmjeni kolektivnog ugovora i to samo u jednom dijelu kada je riječ o koeficijentu plaća. Imenovana je pregovaračka grupa, imali su nekoliko sastanka, ali se nije uspjelo doći do rješenja. Stav Vlade je da to ne radimo u ovom trenutku zato što važeći kolektivni ugovor traje do kraja aprila iduće godine i u ovom trenutku ne postoji nijedan razlog da mi šest mjeseci ili čak devet mjeseci od kad se krenulo u razgovore, krenemo u ovu proceduru", nave je Uk.

On je istakao da su randici u zdravstvu dobili povećanje plaća između 26 i 37 posto, samo na posljednjem povećanju. Uk dalje ističe da je Kolektivni ugovor potpisan tako da važi 24 mjeseca.

"U ovom trenutku zaista ne postoji nijedan valjan razlog da danas otvaramo pitanje promjene koeficijenta. Ne vidimo nijedan razlog zbog čega trebamo da razgovaramo o tome u trenutku kada za šest mjeseci istječe postojeći kolektivni ugovor", naveo je Uk.

Kao dodatni problem on je naveo broj nemedicinskog kadra, istakavši da je takvog 25 posto, što je mnogo više nego što je standar.

Vranić je kazao da on nema dogovor sa sindikatima, jer on ni ne pregovara.

"Pregovara pregovarački tim Vlade KS, a premijer je taj koji na kraju potpisuje kolektivni ugovor. Ništa potpisao nisam. Molili su da dođu kod mene, ja sam ih saslušao. Donijeli su tri ili četiri zaključka koje sam odnio na Vladu da ih prezentiram. Znate na kraju koje je bilo mišljenje Vlade na njihove zahtjeve", kazao je Vranić.

Ministar je govorio i o akumuliranim sredstvima u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

"Akumulirana sredstva nisu stredstva koja su sklonjena. Ona su se godinama akumulirala boljim prilivom, ali i neizvršavanjem nekih u finansijskom planu predviđenih usluga koje su se trebale ugovoriti. Znate da imamo problem sa javnim nabavkama i zakonom o javnim nabavkama. Druga stvar, Zavod je nama tačno dostavio cifre javno zdravstvenih ustanova koje imaju deponovana značajna materijalna stredstva na svojim računima koja nisu iskoristili iz prostog razloga što nisu realizirali neke stvari, kao što je odobravanje zdravstvenog kadra. Mi smo u Domu zdravlja odobrili zapošljavanje blizu 50 ljekara, konkurs još nije realiziran. Isto to imate i za medicinske sestre. Novac za to stoji u Zavodu i prikazuje se kao da nije realiziran. Ono što je naša intencija je da se sva ta sredstva usmjere u davanje usluga", naveo je Vranić.

On je pojasnio da radnici traže povećanje satnice sa 2,76 Km na 3,28 KM.

Ministar Vranić naveo je i kako oko 200 ljekara koji su na neodređeno primljeni u javne zdrvastvene ustanove rade dopunski u privatnim zdravstvenim ustanovama.

“Oko 7.500 radnika je zaposleno u javnom zdravstvenom sektoru, a do toga je 24,7 posto nezdrvstveni kadar koji smo naslijedili. Svaki četvrti uposlenik nije medicinski kadar. SZO toleriše najviše do 14 posto da bi sistem bio ekonomski održiv”, rekao je Vranić.

On je onda pročitao i plaće radnika u zdravstu.

KCUS - plaće

– šefovi organizaconih jedinica 4.555 KM

– ljekar subspecijalista 4.320 KM

– ljekar specijalista 4.086 KM

– ljekar na specijalizaciji 2.551 KM

– magistar farmacije, biolozi i ostali 2.222 KM

– glavna sestra/tehničar 2.329 KM

– medicinska sestra/tehničar VSS bez funkcije 2.167 KM

– medicinska sestra/tehničar 1.762 KM

– rukovodioci sektora 3.132 KM

– rukovodioci službi 2.418 KM

– administrativni i tehnički radnici sa VSS 1.831 KM

– administrativni i tehnički radnici sa SSS 1.300 KM

– KV radnici 1.037 KM

– NK radnici 827 KM

Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” – plaće

– ljekar specijalsita 4.440 KM

– ljekar specijalizant 2.786 KM

– medicinski tehničari VSS 2.580 KM

– medicinski tehničari SSS 1.813 KM

– nemedcinski kada VSS 2.003 KM

– nemedicinski kadar SSS 1.460 KM

– NK 1.040 KM

Naveo je kako su i palte u Domovima zdravlja slične kao u Općoj bolnici.

Zavod za transfuziologiju KS – plaće

– subspecijalista 3.964 KM

– specijalista 3.694 KM

– doktor medicine 2.327 KM

– radnici VSS 2.014 KM

– radnici SSS i nezdravstveni kadar 2.288 KM

– nezdravstveni kadar SSS 1.663 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja KS – plaće
– direktor 3.726 KM

– pomoćnik direktora 2.749 KM

– šefovi 2.423 KM

– radnici VSS 2.075 KM

– radnici SSS 1.283 KM

– radnici NK 745 KM