Kad u vojsku pođem...

Za terenske uniforme za 13.000 pripadnika OS potrebno oko 39 miliona KM

Pravilnik o uniformama u OSBiH nalaže terenske uniforme sa novim, prepoznatljivim dizajnom OS BiH, a za izradu uniformi zadužene domaće firme „Koteks“ d.o.o Tešanj, „Dermal R“ d.o.o. Kotor Varoš, i „PTD Men“ Travnik

Ministarstvu odbrane BiH do 2030. godine namjerava realizirati nabavku terenskih uniformi za 13.000 pripadnika Oružanih snaga BiH. Uniforme su potrebne za 9.200 pripadnika redovnog sastava i 3.800 pripadnika rezervnog OSBiH, a procijenjeno je da bi nabavka kompleta uniformi mogla iznositi oko 39 miliona KM.

Planirano je da se uniforme nabavljaju u fazama, u narednih sedam godina, u okviru višegodišnjeg projekta Ministarstva odbrane BiH, s tim da bi za profesionalni sastav OS terenske uniforme bile nabavljene u naredne četiri godine, a za rezervni do 2030. godine.

Dio sredstava u iznosu od oko osam miliona KM za ove namjene već je osiguran prestrukturiranjem u okviru budžeta Ministarstva odbrane za ovu godinu, a u narednim godinama je potrebno osigurati dio sredstava iz budžeta koji bude odobren za Ministarstvo odbrane BiH.

Ranije je oprema stizala iz SAD-a

Kao razlog nabavke nove terenske uniforme za OSBiH iz MOBiH navode da je taj što su u dosadašenjem periodu Sjedinjene Američke Države opremale i nadopunjavale OSBiH jedinstvenom terenskom uniformom, što je su osiguravalo potrebne količine i autorsko pravo na korištenje dizajna.

Međutim, trenutni dizajn jedinstvene terenske uniforme koje koriste OSBiH, prestao je da bude dio opreme oružanih snaga SAD-a, te je zbog toga BiH ostala bez mogućnosti da svoje OS oprema i dalje kroz program s kojim se snabdijevala iz SAD-a.

Jedinstvene terenske uniforme koje će se nabavljati u narednom periodu imat će maskirni dezen OSBiH.

Inače, nakon višegodišnjih traženja rješenja za novi dizajn terenskih uniformi OSBiH, novi dizajn je usvojen 2018. godine, te su u budžetu za 2020. godinu planirana sredstva za početak nabave terenskih uniformi za OSBiH.

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva za nabavu jednog dijela TU po novom dizajnu, a uporedo sa navedenim procesom izmijenjen je Pravilnik o uniformamau OSBiH i u martu 2020. godine odobreni su Tehnički uvjeti za novu terensku uniformu, obuću i donji veš.

Tri domaće firme zadužene za izradu terenskih uniformi

„Nabava je usmjerena na opremanje OSBiH sa uniformama tokom 2023 - 2030. godine, a radi implementiranja Pravilnika o uniformama u OSBiH i uvođenja u upotrebu terenske uniforme sa novim, prepoznatljivim dizajnom OSBiH“, navodi se u obrazloženju u koje je Raport imao uvid.

Iz tog dokumenta vidljivo je da su za izradu novih terenskih uniformi OSBiH, a na osnovu ranije raspisanog tendera posao dobile firme „Koteks“ d. o. o. Tešanj, „Dermal R“ d.o.o. Kotor-Varoš i „PTD Men“ Travnik.

Cijena jednog kompleta terenske uniforma za OSBiH iznosi skoro 3.000 KM s PDV-om, a zbog, kako se navodi, „globalnog poremećaja cijena na tržištu“, ostavljena je mogućnost i povećanja ovog iznosa.