Vijesti

Zabrana izvoza oblovine na snazi do 31. jula. Prošle godine BiH izvezla manje, a zaradila više

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata radi osiguravanja nužnih količina za prerađivačku industriju u BiH i očuvanja šuma.

Ovom odlukom se zabranjuje izvoz oblovine do 31. jula 2023. godine, kako bi se omogućilo domaćim drvoprerađivačima da osiguraju dovoljne količine ove sirovine za svoju proizvodnju i tako sačuvaju radna mjesta u BiH.

Prethodno je usvojen Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o efektima primjene Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drva, s ciljem upoznavanja Vijeća ministara BiH о efektima ove odluke.

U Izvještaju se, među ostalim, navodi da je primjena ove odluke dovela do pozitivnih učinaka koji se ogledaju u tome dа su izbjegnute kritične nestašice sirovina za privredu i ogrjeva za stanovništvo. Time se postiglo i stabiliziranje tržišta, što je u konačnici dovelo do izbjegavanja prenošenja poremećaja s inozemnog nа bosanskohercegovačko tržište tih proizvoda.

Podaci o izvozu oblovine govore da je u 2022. godini izvezeno 39.762.549 kilograma u odnosu na 49.332.307,50 kg u 2021. godini, ali je vrijednost izvoza povećana i iznosila je 49.332.307,50 KM u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, kada je iznosila 18.008.233,04 KM. To praktično znači da se u prošloj godini izvezlo manje oblovine, a više finansijski prihodovalo u odnosu na godinu ranije.