počela kampanja

Zahuktava se izbor novog rektora UNSA-e: Kako se prva kola lome na Ekonomskom fakultetu

Univerzitet u Sarajevu ove godine bira novog rektora. Stolica na kojoj trenutno sjedi aktuelni rektor Rifat Škrijelj mnogima je zanimljiva i čini se kako je na UNSA-i uveliko počela „predizborna“ kampanja.

Raport je već pisao kako se među potencijalnim kandidatima spominju aktuelni prorektor za finansije na UNSA-i Tarik Zaimović, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Muhamed Brka, te dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Arzija Pašalić. Rektorska stolica je, čini se, vrlo poželjna pa su lobiranja za podršku postala sve intenzivnija kako se približava termin izbora za rektora u maju.

Lobiranja su počela

Prva runda, prema saznanjima Raporta, počela je na Ekonomskom fakultetu. Naime, prošlog mjeseca je prof. Meliha Bašić izabrana za novu dekanesu, nakon što je tu poziciju obavljala u svojstvu vršiteljice dužnosti. Kako saznajemo, protiv njene kandidature, a zatim i izbora, bile su instance koje bi trebale biti zadužene za zaštitu  akademskih sloboda na Univerzitetu. Izbore su obilježila zastrašivanja i otvorene prijetnje članovima Vijeća, sa ciljem da se ne dozvoli izbor dekanese Bašić, sve uz korištenje i upliv politike. Unatoč tome, 14. februara na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta izabrana je u zvanje dekanese sa velikom većinom glasova članova Vijeća.

Međutim, takav razvoj događaja, prema informacijama do kojih smo došli, nikako ne odgovara struji koja želi zadržati dominaciju i kontinuitet na UNSA, te nastoji Senat popuniti sa sebi bliskim kadrovima, sa ciljem osiguranja potrebne većine.

Stoga je odmah po održanim izborima Ekonomskom fakultetu upućen usmjereni inspekcijski nadzor zbog izbora dekana. Po svemu sudeći, sam nadzor je proveden pod vrlo čudnim okolnostima uz brojne intervencije vanjskih faktora i proceduralne greške i nepravilnosti, o čemu ćemo pisati naknadno. Kako nam je nezvanično rečeno, nalaz je fokusiran na poslovnik Vijeća Ekonomskog fakulteta, uz navode da Poslovnik nije usklađen sa Statutom UNSA-e koji definira izbor dekana na fakultetima.

Međutim, sve je to u najmanju ruku čudno. Činjenica je da poslovnici brojnih fakulteta na UNSA još uvijek nisu do kraja usklađeni sa nedavno donesenim Statutom UNSA-e. Međutim, rok za usklađivanje je propisan na šest mjeseci, a upravo unutar tog perioda je i izabrana nova dekanesa Ekonomskog fakulteta.

Dakle, inspekcija je, kako saznaje Raport, potpuno izignorirala činjenicu da prema važećim propisima Poslovnik nije ni morao biti u cijelosti usklađen prije isteka roka, niti je to, kako kažu upućeni, na bilo koji način utjecalo na sam postupak izbora dekana.

Pale i krivične prijave

Ali to nije sve. Mnogo je veći problem što se inspekcija usmjerila na samo jednu odluku Vijeća Ekonomskog fakulteta, a nije se bavila drugim, pa ni onom o izboru v.d. dekana, koji je obavljen prema istoj proceduri. Za taj izbor, proveden pod identičnoj proceduri i na istoj pravnoj osnovi, tada vršiteljica dužnosti Bašić je dobila zvanično rješenje UNSA kao i potvrdu inspekcije da je sve provedeno u skladu sa važećim pozitivnim propisima.

Istom logikom se nameće pitanje da li je validna ijedna odluka Vijeća EFSA-e, te svih drugih fakulteta na UNSA donesena u periodu nakon što je usvojen novi Statut UNSA-e?

Očito da se preko Ekonomskog fakulteta prelamaju interesi različitih centara moći koji žele kontrolirati procese na Univerzitetu u Sarajevu. Ujedno, spomenuto predstavlja jedinstven slučaj uzurpiranja akademskih sloboda u pokušaju da se demokratska volja Vijeća stavi pod kontrolu politike i pojedinaca.

Uz to, prema saznanjima Raporta, podnesena je i krivična prijava protiv nadležnih lica zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog postupanja u ovom slučaju.