pozvao i kantone

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata. Delić podsjetio na rokove za podnošenje zahtjeva

Od prvog januara počela je implementacija Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. S tim u vezi, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podsjetio je na rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata.

Po osnovu oštećenja organizma rok za podnošenje zahtjeva je šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, s tim da je važno napomenuti da se taj rok ne odnosi na osobe kod kojih je oštećenje organizma nastalo kao posljedica zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata.

Također, žrtve preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu, kao i članovi porodica kojima je neko bližnji smrtno stradao u ratu nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva.

"Važno je istaknuti da postojeći korisnici prava neće morati raditi reviziju svojih rješenja jer je Zakonom predviđeno da nadležni općinski organi/službe, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, po službenoj dužnosti donesu rješenja o nastavku korištenja prava za sve postojeće korisnike.

Taj proces već smo pilotirali u dva kantona i pokazao se kao uspješan i bez nepotrebnih zastoja i čekanja na ponovno ostvarivanje prava", navodi se u saopćenju. 

Također, svim postojećim korisnicima prava u postupku donošenja rješenja u skladu sa odredbama tog zakona, početak trajanja prava će se utvrditi od prvog dana narednog mjeseca u kojem je zakon stupio na snagu, a rješenja će biti dostavljena korisnicima na njihove adrese.

"Koristim priliku i da pozovem sve kantone da pristupe izmjenama i dopunama zakona na kantonalnom nivou da bi se uskladili sa ovim zakonom i to u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu tog zakona" kazao je u video obraćanju federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.